Katalansk alterfront (1200-tallet).

Katalansk alterfront (1200-tallet).


Ukjente katalanske kunstnere, alterfront fra Santa Maria d’Avià i Berguedà (1200-tallet).

Tempera, pergament, stukkrelieffer og rester av en lakkert metallplate på tre, 107 x 177 cm, Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona.

De sentrale figurene er en tronende Madonna med Jesusbarnet, i øvre venstre felt finner vi Bebudelsen og Visitasjonen (med Elisabeth) i øvre høyre felt Fødselen og krybben med okse og asen, i nedre venstre felt De vise menn med sine tradisjonelle navn påført, og nederst til høyre Presentasjonen i Templet, med Hannah og Simeon.

ANNONSE

Source link