Integration skal erstattes med assimilation

Integration skal erstattes med assimilation


Indvandrere, der kommer fra ikke-muslimske lande, kan uden de store forviklinger indleve sig i og assimileres i danske holdninger, levevis, livsstil, lovgivning, endog mad-stil, mens indvandrere fra islamiske lande ønsker ikke assimilation i Danmarks kristne samfund, når de søger om asyl og opholdstilladelse i vores land, skriver Benny Andersen, der er pensioneret praktiserende læge, i Jyllands-Posten.

”Frederik Vad, Socialdemokratiets integrations- og udlændingeordfører, har tilladt sig at komme med kritik af visse herboende muslimer, som påberåber sig at være integrerede i det danske samfund, men som sideløbende mistænkes for at arbejde for mere islam i samfundet.

Integration er i praksis et parallelsamfund ved siden af det egentlige samfund, hvorimod assimilation er et fællessamfund, hvor mindretallet accepterer flertallet.

Islam ønsker som udgangspunkt omvendt, at det bestående samfund bøjer sig hen mod islam og indfører så mange islamiske regler som overhovedet muligt. Begrebet integration skal derfor fjernes og erstattes med assimilation, som er det eneste, der reelt tæller, når vi snakker om indvandring”.

Source link