Danmark svækker Israels evner til at ramme Hamas

Danmark svækker Israels evner til at ramme Hamas


Danmarks udenrigsministerium har strammet proceduren for tilladelser til eksport af militært udstyr til Israels F-35-kampfly, oplyser Information og mediet Danwatch. Formålet er at svække Israels muligheder for at føre krig mod Hamas i Gaza.

Hidtil har dansk praksis været, at militært udstyr blev eksporteret til Israel uden om de danske myndigheders normale kontrolprocedurer, idet de danske myndigheder blot haft tillid til de amerikanske myndigheders beslutninger om, hvem udstyret kan sælges til.

Beslutningen om at stramme proceduren er truffet efter en dom fra den hollandske landsret, der i februar kendte Hollands eksport af dele til Israels F-35-kampfly ulovlig, fremgår det af svaret fra Lars Løkke Rasmussen.

Domstolen konkluderede, at der er en ’klar risiko’ for, at Israel kan benytte udstyret til at begå krigsforbrydelser i Gaza, og beordrede på den baggrund Hollands eksport stoppet. Den hollandske regering har anket dommen, men foreløbig er eksporten sat i stå.

Source link