EveryDay

VERDEN SET FRA DEN ANDEN SIDE – NewSpeekAf Klaus Ewald.

Havde nogen troet, at jeg ville og kunne have skrevet den her klumme for bare fem år siden, så tager de fejl. Jeg ville ikke have noget ønske om at blive kaldt tosse. Tiden efter corona har bare skabt helt andre perspektiver og vinklinger på, hvordan verden er sat sammen. Tiden siden corona har afsløret ting og sager både om vacciner, om selve epidemiens opståen og om de aktører, der har været involveret.

De alternative mediers fremkomst og opblomstring af medie-ikoner på den såkaldte højrefløj (fx den tidligere Fox News ankermand, Tucker Carlson) har udfordret de områder, hvor vi tidligere har ædt de officielle mainstream-fortællinger råt. Det uagtet flertallet i befolkningerne stadig lader sig henrive i at tage de officielle udlægninger for gode varer.

Mainstream-medierne i dag er under ét præget ikke kun af politisk korrekthed, men af utilslørede venstreorienterede, marxistiske dagsordener. Dagsordener, som tager udgangspunkt i globalisme og i det tankesæt, som eksempelvis George Soros og Bill Gates udstikker.

Magt og penge betyder indflydelse fra deres side, men det medfører uvilkårligt også en undertrykkelse af de frihedsrettigheder og demokratiske spilleregler, vi hidtil har taget for givet.

Censur, stigmatisering og meningsundertrykkelse rimer på globalismens fædre og talsmænd i alle led, store som små. Orwell-samfundene kan være tættere på, end vi tror. Huxleys ”Fagre ny verden” tilsvarende.

Jeg vil i ytringsfrihedens tjeneste forsøge at gengive, hvilke tanker det er, der befinder sig på ’den anden side’, på den såkaldte yderste højrefløj. Såkaldte fordi sidstnævnte er en propaganda-betegnelse, der tilslører, at fløjen dækker over helt almindelige, ordentlige mennesker, der ønsker at bevare nationalstaterne – og i den kamp udøver magt- og systemkritik.    

AD 9/11 TERROR-ANGREBET OG IRAK-KRIGEN
Terrorangrebet på Twin Towers var, ifølge den anden side, en planlagt kontrolleret bygningsødelæggelse fra bund til top. Tårnene ville aldrig have kunne været i stand til at falde på måden, de gjorde, uden at det var planlagt. Det er sådan, at nogle sprængnings- og bygningseksperter udtaler efter at have set sammenstyrtningen af tårnene den 9. september 2001.

Videre har fundet af sprængstoffet nanothermite på Ground Zero blotlagt, at sammenstyrtningen ikke var en naturlig følge af, at bygningerne blev ramt af indfløjne Boeing maskiner. Nok ville bygningerne blive skadet, og brand ville opstå, men aldrig som i aldrig ville bygningerne med få minutters mellemrum kunne styrte sammen. Søg på ordene 9/11og ’controlled demolition’, så dukker dusinvis af links op.

Når det sammenholdes med CIA’s rekruttering af flere af gerningsmændene bag hijackingen af flyene før 9/11, og saudiernes engagement, så er sammenhængen med bygningernes sammenstyrtning et udtryk for, hvordan 9/11 var planlagt.
Følg pengesporet, følg dokumenterne på samme måde som det spor, der blotlagde, at mordet på Kennedy’erne også var et insider-job, blot aldrig blevet anerkendt som sådan. Og med god grund. Filmen JFK in mente.

Formålet med 9/11 skulle være at skabe en baggrund for en krig på en løgn om masseødelæggelsesvåben i Saddam Husseins Irak. Våben man vidste ikke var til stede

Masseødelæggelsesvåben blev rent faktisk heller aldrig fundet. Til gengæld fandt man en anledning til en for Iraks befolkning totalt destruktiv krig; vel 3/4 millioner døde, en ødelagt økonomi, migration af flygtninge mod Europa, ustabilitet og opkomsten af Islamisk Stat, Isis. Kort sagt krigsforbrydelser over en kam forårsaget af hjernespind i Pentagon og Washington. Det ligger i det mindste fast.

USA’s forsvarsminister Dick Cheney skulle personligt have været medvirkende i set up’et om 9/11, og præsident Bush kunne ikke have undladt at have kendt til operationen i følge den anden side. Blackrock- og Vanguard-firmaernes fangarme rækker langt ind i politikernes rækker.

Våbenhandlere ønsker en verden i krig, det er det de lever af. Globalister ejer medierne, som har undladt at undersøge forholdene yderligere i de 23 år, der er gået siden katastrofen. Man undersøger kun det man får lov til.

Sådan ser sagen ud fra den anden side.

Man kan dog vitterlig undre sig over, at den officielle udlægning aldrig er blevet udfordret troværdighedsmæssigt.

9/11 som et insider-job synes uforklarligt i sin ondskab, for hvorfor stå bag drab på tusinder af mennesker og en ødelæggelse, som var monumental?

Til sammenligning var Operation Northwoods i 1962 et ønske fra CIA om at iværksætte et terrorangreb mod den amerikanske befolkning som et påskud til et angreb på Cuba. En operation John F Kennedy satte en stopper for.

Men var Bush i modsætning hertil rede til at ofre finanscentret i USA og slå tusinder ihjel for at igangsætte en krig i Mellemøsten? Det er her vandene skilles mellem main-stream og right-stream.

AD VACCINEUDRULNINGEN
Man kan i følge den anden side spørge sig selv, hvordan Big Pharma har været i stand til at fylde verdens befolkning med eksperimentelle vacciner og bagefter dække over, hvilke konsekvenser det har for jordens befolkning? Søg på MRNA, genterapi, ’sudden death’ og kig efter navne som Bill Gates og Anthony Fauci, og du bliver forbavset.

Systematisk, matematisk og ved gennemgang af tusindvis af data er forskerteamet bag den amerikanske professor Bret Weinstein, i følge egne beregninger, kommet frem til den konklusion, at 17 millioner er døde som følge af vaccine-bivirkninger. De officielle sundhedsmyndigheder bestrider tallene. [se note til dette afsnit].

Propaganda-maskinen under corona-pandemien er længe rustet i stykker, og selv med neutrale briller kan man undre sig over, at ingen endnu er blevet stillet til regnskab hverken politisk, økonomisk eller ansvarsmæssigt.

AD UKRAINE-KRIGEN
En krig i Ukraine er heller ikke tilfældig ifølge den anden side. Skub Putin til kanten, få ham ud over den, og du har en gigantisk våbenindustri, som er sikret i at overleve og fylde dig med en løgn om, at de bistår Ukraine i at forsvare sig. Det er en iskold kalkule. Så meget for idealisme i følge den anden side.

Verden er langt mere infiltreret og ond, end du forestiller dig set med øjnene på den anden side. Satans kræfter og fangarme rækker dybt ind i Det Hvide Hus. Den danske regering, EU, FN og NATO er blot brikker i et større spil, som styres fra kræfter i de fem korporationer, der reelt kontrollerer verden. Blackrock- og Vanguard-finansimperierne som to af slagsen.

Hvis du synes, at det skrevne er en gengivelse af konspiration fra ende til anden, så bliver du mere forskrækket og overrasket, jo længere du dykker ned i analyserne, som omgiver verden og dig selv.

Jeg postulerer ikke, at alle teorier er rigtige, men det er oplagt, at de officielle gengivelser heller ikke nødvendigvis holder vand. Og så kan man spørge sig selv, hvilke der rent faktisk ligger tættest på sandheden, og hvilke politiske motiver der ligger til grund for, at eksempelvis TV2 og DR ofte fylder seerne med løgn? Og hvorfor faktatjekkere er købt og betalt af mainstream?
Politisk korrekthed? Slet og ret manipulation på lokal redaktionsgang? Eller styring oppe fra?

AD BIDEN CONTRA TRUMP
Valget i 2020 var ifølge den anden side købt og betalt i et samarbejde mellem demokraterne og en hel stribe af verdens førende globalister.

COVID-19 blev anvendt som et påskud til at ændre på valgets vilkår, så brevstemmerne blev udslagsgivende: Brevstemmer som i vidt omfang var “produceret” til formålet om at sætte en senil hånddukke som Joe Biden på verdens vigtigste post som præsident.

Katastroferne under Biden-administrationen er legio, og at manden tilsvarende er inkompetent tilsvarende. De afgørende beviser mangler fortsat for den helt store sammensværgelse.

At medierne, woke-segmentet og at selv rettænkende demokrater har kunne leve med de sidste fire års åbne grænse-politik, inflation, energipriser, fake retssager mod Trump og forringelse af den almindelige amerikaners levevilkår er i min optik værre eller lige så slemt, som hvis beviserne for valgsvindel måtte komme for en dag.

AD BILL GATES
Med de tankesæt in mente, hvad får en Bill Gates til at opkøbe millioner af hektar af landområder i USA blot for at nedlægge landbrug og braklægge, så man kan overgå til planteproduceret føde, som han tjener penge på? Tilsvarende med hans eksperimentale vacciner, der dækker over et ønske om befolkningsreduktion? Det ønske lægger computer-udvikleren, som nu er blevet ’vaccineekspert’, ikke skjul på.

Gates vil have held til at slå flere mennesker ihjel med sin genterapi end det lykkedes under Holocaust, har det britiske parlamentsmedlem Andrew Bridgen udtalt for nylig. Turbocancer og ’sudden death’ forårsaget af blodpropper i kølvandet på MRNA-eksperimentalvaccinerne vil blive fremtidens svøbe ifølge kritikerne.

Kontrol med verden, styring af dit liv, forenkling af alt fra digitale pengestrømme til reduktion af befolkningstilvækst – det er alt sammen brikker i at slavegøre menneskeheden og dermed dig under de konglomerater af globalister, som arbejder sig ind på at kontrollere enhver bevægelse i dit liv. Det er de tanker, som den anden side arbejder efter.

Et eller andet lokalvalg til parlament eller kommunalråd betyder ingenting. Det finder sted, fordi det står i dit lands forfatning. Det er ikke herfra din verden styres.

AD MIGRATION
Migration er en måde at destruere nationalstaternes og dermed de lokale nationers selvopfattelse. Et politisk våben. Multikulturalisme er den mest effektive måde at få sat den verden sammen, der forenkler styringsmekanismerne i kontrollen af menneskeheden. Det er en anden afledet tanke.

Buzzwords, dvs. klicheord om racisme, mangfoldighed og menneskeretten i at kunne rejse fra A til B for at få betalt ophold i det hellige asylbegrebs navn er måden, hvorpå man kvæler patriotisme og dermed besværlige og selvstændige styringsmekanismer i landene.

AD KINA CONTRA VESTEN
Kinas ønsker om dominans er modpolen til den vestlige verdens globalister, men den kamp er en giganternes ødelæggende fejde om verdensherredømme. Islamismens fremmarch er blot et affaldsprodukt af de stridigheder i Mellemøsten, som globalistiske konglomerater som Rockefeller, Blackrock og Vanguard har forårsaget. Det giver stof til eftertanke – andet end hvad man kan læse i mainstreammedierne.

KONKLUSION
Vi er ifølge den anden side den sidste frie generation af menneskeheden. Om 1, 2 eller 3 generationer er det slut med lokal selvbestemmelse. Hvis ikke globalisterne inden da har lagt verden i atomgrus i jagten på penge og kontrol. Det er de udsigter, den anden side lægger for dagen.

Døm selv, hvad der op og ned. Nu er du i hvert fald orienteret om, hvordan verden ser ud fra den anden side.

Og nej – den anden side er ikke ’den yderste højrefløj’, den anden side er frihedselskende og patriotiske mennesker, der søger sandheden om verdens beskaffenhed ved at gennemhulle løgnene, manipulationerne og den statslige propaganda.

***

[Note:

Systematisk, matematisk og ved gennemgang af tusindvis af data er forskerteamet bag den amerikanske professor Bret Weinstein, i følge egne beregninger, kommet frem til den konklusion, at 17 millioner er døde som følge af vaccine-bivirkninger. De officielle sundhedsmyndigheder bestrider tallene.

De 17 millioner er oprindeligt udregnet af den canadiske professor Denis Rancourt (scroll ned). Forleden skønnede Edward Dowd, at tallet lå mellem 8 og 17 millioner].

Source link