Venstrefløjen præger gymnasiers historieundervisning - 24NYT

Venstrefløjen præger gymnasiers historieundervisning – 24NYT


To gymnasielærere, Michael Pihl og Jesper Rosenløv, siger til Berlingske, at betoningen af den vestlige verdens skyld og skam har taget overhånd. Det gælder også i gymnasiets historieundervisning, der handler om, hvor forfærdeligt Vesten har gebærdet sig i fortiden.

”Ifølge de to kritikere får eleverne generelt et mangelfuldt og skævvredet billede af fortiden, når emner som korstogene, slaveri og imperialisme behandles i gymnasiet i dag. De temaer fremlægges ofte på en unuanceret, ensidig måde, der giver eleverne en misvisende og fordrejet version af historien. Eleverne er udsat for en venstreorienteret dagsorden, der bliver skjult bag pensumlister og undervisningsforløb, som formelt lever op til kravene fra Undervisningsministeriet.

Fokus er på bestemte ofre gennem tiden som afrikanere, indianere, kvinder og muslimer, men krænkerne er næsten altid de samme. Det er nemlig den hvide mand og det vestlige samfund. Man ignorerer, at Vesten ikke kun har været skurken, men også har bidraget med udbredelse af værdier som demokrati, ytringsfrihed og retsstatsprincipper. Værdier, som ikke er opstået i andre civilisationer end den vestlige.

I alt fra slaveriet til imperialismen bliver eleverne præsenteret for en ensidig og unuanceret udlægning, som fremmer en antivestlig dagsorden. Den ideologiske skævhed har alvorlige konsekvenser for eleverne. ’Det er jo beklageligt, hvis de her unge mennesker kommer ud af gymnasiet med et forvrænget syn på vores egen civilisation’, siger Michael Pihl og Jesper Rosenløv”.

Source link