SVM vil forringe forholdene for samfundets svageste

SVM vil forringe forholdene for samfundets svageste


SVM styrer efter at skære i udgifterne til mennesker med bl.a. handicap, skriver Børsen.

”Det specialiserede område dækker bl.a. botilbud, særlige dagtilbud og mange andre typer af hjælp til børn, unge og voksne, der enten psykisk eller fysisk har en funktionsnedsættelse, er udsatte og har brug for det offentliges hjælp.

Ifølge KL’s tal offentliggjort i KL’s analysemagasin, Momentum, er udgifterne til de ca. 200.000 mennesker på det specialiserede socialområde steget fra godt 54 mia. kr. i 2018 til godt 58 mia. kr. i 2022. Udgiften for 2023 ventes at løbe op i mere end 60 mia. kr.

Den klare analyse øverst i regeringen er, at det er nødvendigt at finde metoder, der kan bremse stigningen i udgifterne. Flere aktører forudser, at handikappede og udsatte menneskers behov ville blive nedprioriteret af økonomiske hensyn. Af mange grunde må det derfor forventes, at nedskæringer over for landets svageste kan blive en særlig svær udfordring for Socialdemokratiet.”.

Source link