Sverige innfører «sikkerhetssoner» som gir politiet utvidede fullmakter

Sverige innfører «sikkerhetssoner» som gir politiet utvidede fullmakter


For første gang indfører svensk politi en »sikkerhedszone«, som giver dem mulighed for at visitere alle personer i området, og undersøge alle biler uden nogen konkret mistanke, om en kriminel handling.

Norrköping er det første område, der får en sikkerhedszone efter dobbeltmordet i mandags. Det bliver implementeret i morgen, onsdag.

Zonerne, som også kaldes visitationszoner, indføres for en periode på to uger med mulighed for forlængelse. Loven, som giver politiet denne adgang, trådte i kraft den 25. april i år. Danmark har allerede en lignende ordning.

– Syftet med lagstiftningen är att tryggheten ska öka för allmänheten i våldsutsatta områden. Det kan göra det svårare att förbereda och genomföra grova våldsbrott, säger Kristian Malzoff, kommissarie vid Utvecklingsenheten, Noa.

Formålet med sikkerhedszonerne er, at politiet skal kunne »køle ned« en igangværende konflikt i et bestemt område. Politiet kan visitere alle inden for sikkerhedszonen, også børn. Politiet har oprettet en særskilt side med spørgsmål og svar om sikkerhedszonerne. Fra politiets hjemmeside:

ANNONSE


Vad är syftet med en säkerhetszon?

Att en tillfällig säkerhetszon har beslutats där du bor, går i skolan eller arbetar betyder att polisen har information som vi behöver agera på. Att vi är mer närvarande ökar tryggheten för dig och alla andra. Vi kan exempelvis vilja förhindra en befarad hämndaktion mellan två kriminella grupper.

Vad utmärker säkerhetszonen?

  • Här får polisen kroppsvisitera personer och söka igenom fordon utan att det finns en konkret misstanke om brott.
  • Befogenheterna gäller på allmän plats och ingripandena får göras i den utsträckning det behövs för att förebygga eller förhindra den brottsliga verksamhet som zonen har införts för att motverka.
  • Varje beslut om säkerhetszon gäller som längst i två veckor och kan förlängas. Beslutet kan överklagas till förvaltningsdomstol.
  • Säkerhetszon är bara en av många åtgärder polisen vidtar för att stävja våld och annan brottslig verksamhet som utförs av kriminella nätverk.

Hvad er formålet med en sikkerhedszone?

At der er besluttet en midlertidig sikkerhedszone, hvor du bor, går i skole eller arbejder, betyder, at politiet har oplysninger, som vi skal handle ud fra. Vores øgede tilstedeværelse øger sikkerheden for dig og alle andre. Det kan for eksempel være, at vi ønsker at forhindre en frygtet hævnaktion mellem to kriminelle grupper.

Hvad kendetegner sikkerhedszonen?

  • Politiet kan visitere personer og køretøjer uden en konkret mistanke om en forbrydelse.
  • Beføjelserne gælder på offentlige steder, og indgrebene kan foretages i det omfang, det er nødvendigt for at forhindre eller afværge den kriminelle aktivitet, som zonen er oprettet for at bekæmpe.
  • Hver beslutning om sikkerhedszone er gyldig i højst to uger og kan forlænges. Beslutningen kan påklages til forvaltningsdomstolen.
  • Sikkerhedszoner er blot en af mange foranstaltninger, som politiet har truffet for at begrænse vold og andre kriminelle aktiviteter, der udføres af kriminelle netværk.

Hur går kontrollen till?

Den kan liknas vid flygplatsens säkerhetskontroll och gäller alla åldrar. Vi visiterar ovanpå kläderna och du får visa vad du har i fickorna samt besvara några frågor. Vi söker också igenom fordon. Kontrollerna protokollförs.

Hvordan fungerer kontrollen?

Det ligner et sikkerhedstjek i en lufthavn og gælder for alle aldre. Vi visiterer dig uden på tøjet, og du skal vise os, hvad du har i lommerne, og svare på nogle spørgsmål. Vi gennemsøger også køretøjer. Kontrollerne registreres i en protokol.

Hageby i Norrköping anses for at være et såkaldt sårbart område. Her er den fuldstændige liste over udsatte områder i Sverige.

Polisen   Expressen  Aftonbladet   SVT

ANNONSE

Source link