SUNDHED: Politikerne sætter systemet over patienterne

SUNDHED: Politikerne sætter systemet over patienterne


At patienter bliver behandlet til tiden bør være det centrale hensyn, når vi laver sundhedspolitik i Danmark, skriver Michael Gram Kirkegaard, der er administrerende direktør hos privathospitalet Aleris, i Berlingske.

”Patienter må vente længere og længere på at modtage behandling. Det gælder i flere af landets regioner, der har svært ved at følge med det enorme behandlingsbehov. I den private sundhedssektor er vi flere aktører, der står klar til at træde til og hjælpe. Paradoksalt nok har vi – modsat det offentlige sundhedsvæsen – ledig kapacitet. Derfor kan vi hjælpe med at behandle de patienter, der ikke får deres behandling til tiden.

Vi står med tomme operationsstuer og må opsige medarbejdere, mens patienter venter i uger og måneder. Vi savner en god begrundelse for, at der ikke henvises flere patienter til behandling i det private trods den ledige kapacitet. Vi får mange patienter til udredning, men de ryger tilbage på ventelisterne til behandling, mens vores operationsstuer står tomme. Løsningerne er klar, men vi mangler modet til at sætte patienten før systemet”.

Source link