SUNDHED: Amputationsskandalen har kostet 33 mio. kr.

SUNDHED: Amputationsskandalen har kostet 33 mio. kr.


Amputationsskandalen fra 2022 begynder nu at udløse erstatninger til en stribe patienter, der har oplevet for sen og for dårlig behandling.  I over 100 sager er der nu tilkendt erstatning til patienter, som unødigt har fået amputeret deres ben på grund af fejl på sygehuse og hos praktiserende læger, skriver Berlingske.

”442 patienter har indtil videre krævet erstatning for de fejl og de skader, som de mener at være blevet påført. En opgørelse fra Patienterstatningen viser, at der i 110 sager er tilkendt rekordstore erstatninger på tilsammen godt 33 millioner kroner, bl.a. i tilfælde, hvor benet kunne have været reddet, hvis deres behandling ikke var blevet forsinket.

De 33 millioner kroner er regningen for, hvad der betragtes som en af de største skandaler om såkaldte serieskader i flere årtier. ’At få amputeret et ben eller to er livsødelæggende for dem, det går ud over. Og hvis man på det givne tidspunkt faktisk ikke havde behøvet at miste dem, er det jo en katastrofe. Det bliver ikke værre’, siger Marianne Palm fra bestyrelsen i Amputationsforeningen.

Den gennemsnitlige erstatning ligger på 337.964 kroner, og den højeste erstatning til en enkelt patient er på godt 5,1 millioner kroner. I 274 ud af de 442 sager har patienterne fået afvist deres ansøgning, mens der i 73 sager endnu ikke er truffet en afgørelse”.

Source link