Stemningen er vendt. Lovene bliver strammet, og migranter bliver transporteret ud.

Stemningen er vendt. Lovene bliver strammet, og migranter bliver transporteret ud.


I sidste uge deporterede de islandske myndigheder 180 asylansøgere fra Venezuela.

I flere år har de islandske myndigheder givet ekstra beskyttelse til venezuelanere på grund af de sociale forhold i Venezuela, men nu er stemningen vendt.

I 2024 bekræftede Island en række afslag på asylansøgninger fra venezuelanere, skriver Icelandic Monitor.

Og lovforslag med strengere krav til opholdstilladelser, familiesammenføring osv. blev vedtaget i 2023, efter at den svenske Rigsdag tog initiativ til i stigende grad, at “harmonisere” indvandringspolitikken med de andre nordiske lande.

Surrogater for internationale aftaler

Den nye lov fritager den islandske stat fra at opfylde en række internationale forpligtelser som FN’s menneskerettighedskonvention, og konventionen om barnets rettigheder, og skærer derfor i retten til tjenester som sundhedspleje 30 dage efter, at ansøgningen er blevet afvist – medmindre de giver samtykke til udvisning.

Lovforslaget blev stærkt kritiseret, ikke mindst for at svække menneskerettighederne for flygtninge, der søger international beskyttelse, men det blev godt modtaget af hele det politiske spektrum – fra den grønne venstrefløj til højrefløjen, kun Piratpartiet var imod.

ANNONSE


Islands nuværende justitsminister Guðrún Hafsteinsdóttir har foreslået at oprette internerings centre for asylansøgere.

Stemningen har ændret sig

Det forlyder, at stemningen er vendt i Island, især over for venezuelanerne.

Antallet af asylansøgninger fra venezuelanere steg fra 14 i 2018 til 1.209 i 2022. Mellem januar og september 2023 var der 1.318 ansøgninger. Efter at Ankenævn for udlændinge bekræftede Direktoratet for Udlændinges afslag, begyndte antallet af ansøgninger at falde.

Deportationen af de 180 nyankomne venezuelanere blev udført af Islands direktoratet for  immigrations i samarbejde med Det Europæiske Grænseagentur Frontex.

 

Nu også på Island: Migranter stormet Alltinget

 

Kjøp Jean Raspails roman «De helliges leir»!  Du kan også kjøpe den som e-bok.

ANNONSESource link