Spørgsmål om tid før Vesten opgiver Ukraine

Spørgsmål om tid før Vesten opgiver Ukraine


Den forventede støtte fra EU til Ukraine halter fortsat, og på det netop overståede EU-topmøde var der en betragtelig diskrepans mellem retorikken om at stå skulder ved skulder med Ukraine og de konkrete resultater, skriver Lykke Friis i Jyllands-Posten.

”I stedet for øget økonomisk hjælp diskuterede medlemsstaterne pludselig, hvordan Ukraines landbrugseksport til EU kan begrænses. Der var heller ikke villighed til at tilvejebringe flere økonomiske midler til Ukraine, herunder midler til våbenindkøb.

Og så er der udvidelsesforhandlingerne. På decembertopmødet var der ingen grænser for jubelen over, at EU var blevet enig om at kunne åbne optagelsesforhandlinger med Ukraine og Moldova. Dengang var den klare forventning, at den formelle forhandlingsåbning ville finde sted i marts. Men i februar luftede kommissionsformand Ursula von der Leyen pludselig en helt ny tidsplan, hvor forhandlingerne først skulle åbnes efter Europa-parlamentsvalget.

Den manglende tidsplan giver af gode grunde dybe panderynker i Ukraine. Men sagen er, at udvidelsen af EU med Ukraine ikke opfattes som en folkelig vindersag, og derfor er der betragteligt luft mellem handling og retorik”.

24NYT: Vesteuropa præges af magelighed, grådighed og eftergivenhed. Ukrainerne bør derfor være skeptiske over for sikkerhedsgarantier og vage løfter fra sine vestlige ”venner”. I 1994 blev Ukraine qua det såkaldte Budapest-memorandum, der bl.a. blev underskrevet af Storbritannien, USA og Rusland, garanteret selvstændighed og sikre grænser mod at opgive sit atomarsenal. Ukraine blev imidlertid svigtet af Vesten, da Rusland invaderede Krim i 2014. Det slap Rusland godt fra på trods af vestlige sanktioner, som Putin var flintrende ligeglad med.

Flere danske eksperter har understreget, at dansk hjælp til Ukraine vil fortsætte, så længe det ikke rammer danskernes velfærd og privatøkonomi. Begynder hjælpen til Ukraine at koste, så falder hammeren. Kommer det til en konkret prioritering, vil langt de fleste danskere foretrække investeringer i velfærd frem for at hjælpe Ukraine. Det er derfor et spørgsmål om tid, før EU og Danmark opgiver Ukraine.

Source link