Ruslands kommende sammenbrud

Ruslands kommende sammenbrud


Det meste af, hvad der skrives om krigen i Ukraine, handler om de krigsførende parters militære styrke, deres beholdning af krudt, kugler, missiler, kampvogne osv. Krigens økonomiske konsekvenser hører vi ikke meget om, men de er nok så interessante som de militære.

Den russiske økonom, Konstantin Samoilov, som lever i eksil i Tashkent, har for nyligt tegnet et dystert billede af Ruslands økonomiske fremtid i krigens skygge.

Et af hovedproblemerne er, at Rusland mangler arbejdskraft. Hertil er der især tre grunde: krigsmobiliseringen, udvandringen og det militær-industrielle kompleks.

Ingen ved så nøje, hvor mange russiske mænd, der er indkaldt eller selv har meldt sig ved fronten. Det officielle tal er 350.000, men Samoilov mener, at tallet er betydeligt højere – måske op mod en million. Mange af disse er enten døde eller så invaliderede, at de ikke vil kunne bestride et normalt arbejde.

Formentlig tre millioner mænd er emigreret for at slippe for militærtjeneste, og Samoilov forventer, at udvandringen vil tage fart – bl.a. fordi kvinder også er begyndt at udvandre.

Den tredje årsag til manglen på arbejdskraft er det militær-industrielle kompleks, som tilstrækker mange, fordi lønningerne er meget højere end i den civile sektor. Penge er ikke noget problem, fordi Putin-regimets første prioritet er at producere ammunition og andet krigsmateriel – koste hvad det vil. Militærindustrien er som en støvsuger, der suger saft og kraft ud af alt andet, og ifølge Samoilov vil krigen derfor forkrøble den civile økonomi – med det resultat, at russerne vil blive fattigere og fattigere.

Prioriteringen af militærindustrien medfører også, at der ikke er arbejdskraft til at vedligeholde eller reparere Ruslands offentlige infrastruktur – elektricitet, kraftværker, jernbaner og lignende. Vi kommer også til, siger Samoilov, at se en masse russiske flystyrt, fordi erfarne piloter foretrækker at arbejde i Kina til bedre lønninger.

Flere vestligt iagttagere mener, at den russiske økonomi er i god gænge, men det skyldes, at de stoler på de officielle russiske tal. Virkeligheden er en helt andet.

Hvis Samoilovs dystre forudsigelser holder stik, står Rusland over for en historisk deroute, som bl.a. medfører, at landets nuværende folketal på ca. 140 millioner vil skrumpe til 67 millioner ved århundredets udgang.

Det står måske ikke bedre til i Ukraine, men det er en ringe trøst, at to lande ødelægger hinanden.

ANNONSE

Source link