Regnskabets time er kommet for Allarp & Co.

Regnskabets time er kommet for Allarp & Co.Korte, skarpe og – somme tider – satiriske tekster om de politiske løgne, fortielserne og hykleriet.


 

I en kronik med overskriften ”Håber du lider langsomt, når regnskabets time kommer” skriver Berlingskes kronikredaktør, Anne Sofie Allarp, at i kølvandet på hendes studierejser til Israel har filmmediet Ekko i en artikel på de sociale medier beskyldt hende for at være rekrutteret som israelsk ”meningsagent”.

Så snart artiklen var online, og den var lagt op på en række aktørers sociale mediekonti, væltede det ind med had, chikane og trusler. Den første hadbølge på nettet kom umiddelbart efter, jeg i oktober skrev om Hamas’ ti grunde til at angribe Israel. Den er ikke rigtigt ebbet ud på noget tidspunkt”, lyder det fra Anne Sofie Allarp, som på de sociale medier bl.a. kaldes ”folkemorder” og ”zionistkælling, der skal udstilles, svines, spyttes på og mobbes”.

Ja, regnskabets time er sandelig kommet, både for Anne Sofie Allarp og hendes meningsfæller i det naive og faktaresistente godhedssegment (idet følgende kaldet Allarp & Co.), som i flere årtier stod i lang kø for at invitere formørkede og voldelige muslimer fra Mellemøsten og Afrika til – med chefredaktør Tom Jensens egne ord – ”at blive en del af det danske, nationale fællesskab”.

I flere årtier har Allarp & Co. nægtet at stille de afgørende krav til muslimernes integration, herunder fuld accept af det danske folkestyre og retsstaten. I flere årtier har de islamvenlige danske politikere lovet at få styr på den muslimske indvandring. Det er bare aldrig sket.

Der er ikke mere fred i danske gader. Der er ikke færre muslimske indvandrere, tværtimod mange flere. Der er ikke mindre muslimsk vold, men mere og grovere. Den muslimske indvandring koster ikke færre penge, men flere. Der er ikke færre moskéer, men flere. Der er ikke mindre islam, men mere. Der er ikke færre problemer og konflikter, der er flere. Der er ikke mere ytringsfrihed, men mere intimidering og flere trusler.

Allarp & Co. tog fejl og facit er, at danskerne er ved at bevæge sig fra en fælles dansk kultur og et fælles sprog, som alle talte og forstod, fra en fælles kode for god opførsel i samfundet til et samfund, der stadig hedder Danmark, men som slet ikke er det land, danskerne fik i arv.

Danmark har i dag stærke subkulturer af pakistansk, tyrkisk, irakisk og palæstinensisk tilsnit forenet i den fællesnævner, som den islamiske religion og arabiske kultur er. Det er subkulturer, hvor der gælder helt andre spilleregler end i det danske retssamfund. Og derfor bør det ikke komme bag på Anne Sofie Allarp, at hun kaldes ”folkemorder” og ”zionistkælling”. For sådan er spillereglerne i det muslimsk-danske samfund.

Regnskabets time er sandelig kommet for Allarp & Co. Deres gode gamle Danmark er uigenkaldeligt (som i uigenkaldeligt) forvandlet til en muslimsk shithole plaget af intimidering, dominanskultur, polarisering, segregering, had, chikane, trusler og vold.

Allarp & Co. ligger dog som de har stemt. Derfor ingen medfølelse herfra.

André Rossmann

Source link