Portrett av Bjørnstjerne Bjørnson (1897).

Portrett av Bjørnstjerne Bjørnson (1897).


Franz von Lenbach (1836–1904).
Olje på lerret, 124 x 103 cm, Lenbachhaus Städtische Galerie, München.

Bjørnstjerne Bjørnson (1832-1910) var en av Norges best kjente forfattere i siste halvdel av 1800-tallet. I 1903 ble han tildelt Nobels litteraturpris.

Ett av Bjørnsons best kjente dikt er Jeg vælger mig April!, utgitt i 1869.

Jeg vælger mig April!
i den det Gamle falder,
i den det ny får Fæste,
det volder lidt Rabalder, –
dog Fred er ej det bedste,
men at man noget vil.

Jeg vælger mig April,
fordi den stormer, fejer,
fordi den smiler, smelter,
fordi den Ævner ejer,
fordi den Kræfter vælter, –
i den blir Somren til!Source link