NavalFlags

OKKULTOKRATIETS REDSKAB: FALSE FLAG – NewSpeekAf Ib Klavsen.

[Okkultokrati: Styre, hvis virkelige magtkilder er skjult. Læs mere her]

For at kunne forstå, hvad der sker i dagens avisoverskrifter, er det nødvendigt at forstå fænomenet false flag – falsk flag.

Det er et udtryk, der beskriver en handling begået med henblik på at skjule den virkeligt ansvarlige part og anklage en anden part for ansvaret. En handling oftest arrangeret af en stats hemmelige tjenester, hvorved borgere, soldater eller bygninger bliver angrebet, dræbt og ødelagt.
Udtrykket stammer fra søkrig, hvor for eksempel et britisk skib hejser et fransk flag og beskyder et skib under britisk flag med de tragiske konsekvenser, som beskydningen har, for så efterfølgende at skyde skylden på Frankrig.

PEARL HARBOUR
Et false flag kan også bestå i, at den amerikanske præsident efter lang indsats finder ud af, at en stor japansk flådestyrke nærmer sig Hawaii med henblik på at angribe den eksponerede amerikanske flåde i Pearl Harbour, men undlader at advare admiral Kimmel, som har kommandoen over denne flådestation.
Denne udlægning er ikke, hvad skolebøger fortæller, men den blev skrevet klart af Carroll Quigley i 1966 (Note 1) og James Rusbridger & Eric Nave i 1991 (Note 2) og har været et almindeligt anerkendt faktum siden 1995.
Dette gjorde det muligt for Franklin D. Roosevelt at få amerikanernes opbakning til at gå ind i verdenskrigen på engelsk side – altså den ønskede effekt af angrebet på Pearl Harbour – the catalyzing effect, der efterlyses i Rebuilding Americas Defenses (Note 3) udgivet af Project for the New American Century d. 1 september 2000.

IRAN
Begge typer af false flag-begivenheder bliver præsenteret af Patrick Clawson i hans svar på spørgsmål ved en konference i 2012 om, hvorledes USA kan komme i krig med Iran. (Note 4)

USS MAINE I HAVANA
USS Maine, et amerikansk slagskib, eksploderede i Havanas havn d. 15. februar 1898. Årsagen kan have være et uheld eller arrangeret, men begivenheden og dens dækning i den amerikanske presse blev anvendt til at anklage Spanien for eksplosionen, så USA kunne erklære krig mod Spanien. “Remember the Maine” var et ofte anvendt slogan – med henblik på at erobre Spaniens kolonier: Cuba, Puerto Rico, Filippinerne og Guam.

MANILA-BUGTEN
D. 1. maj sejlede commodore Dewey amerikanske flådefartøjer ind i Manila-bugten og afsluttede 333 års spansk koloniherredømme. Filippinerne så frem til deres frihed og blev forbitrede, da USA besluttede sig til at påtage sig “den hvide mands byrde” – titlen på Rudyard Kiplings indslag i den offentlige amerikanske debat – og købte Filippinerne af Spanien.
Amerikanernes krig mod filippinsk modstand i årene efter blev ført med en brutalitet, der ville være Reinhardt Heydrich værdig. Selv om USS Maine ikke synes at have været sænket af amerikanerne med intention, blev denne begivenhed skelsættende for etablering af USA’s imperialisme og nævnes derfor ofte som en false flag-begivenhed.

SÆNKNINGEN AF LUSITANIA
I videoen, der er linket til i note 4 nævner Patrick Clawson sænkningen af Lusitania i 1915 som en nødvendig forudsætning for at kunne involvere USA i, hvad vi kender som Første Verdenskrig.

I kapitel 12 af sit mesterværk The Creature from Jekyll Island skildrer G. Edward Griffin, hvorledes Lusitania anvendtes af JP Morgan til transport af krigsmateriel fra USA til England. Tyskland forsøgte at indrykke annoncer i amerikanske aviser for at advare amerikanere mod at rejse som passagerer på skibet (s. 269), men USA’s regering forhindrede annoncerne i at blive trykt.
Da Lusitania helt forudsigeligt blev sænket af en tysk ubåd ud for Irland d. 7. maj 1915, var 195 amerikanere blandt de omkomne, og USA kunne erklære krig mod Tyskland for at gøre verden sikker for demokratiet.    

9/11
Store og traumatiserende begivenheder, som tjener til retfærdiggørelse af krig og vidtgående lovgivning til begrænsning af civile rettigheder, udgør en mulighed for at opdage de skjulte aktører bag kulisserne.

Ingen begivenhed har været større eller mere traumatisk i de seneste årtier end angrebet på World Trade Center i New York d. 11. september 2001. Så Cheney, Rumsfeld og Wolfowitz kom kun til at vente et år og 11 dage på det ønskede New Pearl Harbour, der blev udbedt i Rebuilding Americas Defenses.

Den officielle rapport (Note 5), skrevet af Philip Zelikow, var så utilfredsstillende, at teolog David Ray Griffin skrev adskillige bøger om dette emne. Hans anden bog indeholder i første kapitel en ganske udførlig liste af false flag-begivenheder og argumenterer for, at 11. september 2001 udgør en sådan.
Jf. især hans henvisning til Operation Northwoods – en plan fra 1962 udfærdiget af USA’s centrale militærledelse, der anbefaler udførelse af terrorangreb i USA for at retfærdiggøre en krig mod Cuba, og som er underskrevet af admiral Lemnitzer. Teksten udgør dermed ikke en vidtløftig konspirationsteori, men en dokumenteret plan.
Præsident John F Kennedy afviste planen, der først blev offentliggjort i 1990erne.  (Note 6)

Griffin anså 9/11 for at være en false flag-handling organiseret af personer inden for den amerikanske regeringsadministration. Det samme gjorde Michael Ruppert, en tidligere politiefterforsker hos LAPD, som var fratrådt derfra, da han opdagede CIA’s involvering i import og distribution af narkotika.

Hans bog om 9/11 (Note 7) fra 2004 er et kompendium af detaljer, der demonterer Zelikows officielle rapport, og da Ruppert fra sin karriere som politiefterforsker var vant til, at anklager skal kunne bevises i en retssal, er alt, hvad han fremsætter, dokumenteret med juridisk bevisførelse. Han vidste, at han ville blive mål for angreb fra dem, der ikke ønskede, at 9 /11 skulle afsløres som en gigantisk og forbryderisk legitimering af kontinuerlig krig.
Bogen er en hjørnesten for forståelse af den stadig igangværende såkaldte krig mod terror, der indtil videre har kostet millioner af menneskeliv.

Når Griffin, Ruppert samt adskillige andre peger på mulige skyldige i USA’s administration, såsom Dick Cheney og Donald Rumsfeld, bør det nok huskes, at ingen har høstet større nytte af 9/11 end Israel. Mange elementer i begivenhederne omkring angrebet, der blev rapporteret i medierne på dagen, er nu gemt godt af vejen, som for eksempel de dansende og jublende israelere, der filmede angrebet på World Trade Center fra taget på en bygning i New Jersey.
Man kan med rimelighed stille spørgsmål om, hvorledes de kunne have forudgående kendskab til angrebet, så de kunne forberede deres filmoptagelse og fejring? (Note 8)

ISRAELS AFVISNING AF FORUDGÅENDE KENDSKAB
Israels afvisning af enhver antydning af forudgående kendskab til angrebet ville være mere overbevisende, hvis ikke Israel havde modtaget forudgående advarsler fra Ægypten om angrebet d. 7. oktober 2023 (Note 9) og ignoreret dem.

For ikke at tale om Israels angreb på USS Liberty d. 8. juni 1967, der dræbte og sårede 205 amerikanske flådefolk (Note 10) i et forsøg på at få USA med i krigen mod Ægypten.

Israels 7/10/23 var en nødvendig undskyldning for det nu eskalerende projekt, nemlig at fjerne alle palæstinensere fra Gaza og helst fra hele Israel. Israelerne er særdeles godt bekendt med nytteværdien af false flag-angreb. Som Sir Humphrey, den berømte departementschef fra BBC-serien ”Yes, Minister”, udtrykte det: “Man kan ikke lave en omelet uden at knuse nogle æg.”

FALSE FLAGS HOLDER ISLAMOFOBI-GRYDEN I KOG
Den linde strøm af false flags er fortsat på jævnt blus, så islamofobi-gryden kan blive holdt i kog i form af lastvognsangreb på fodgængere i Nice og Munchen (der begge betjentes af en Mossad-tilkyttet fotograf) og Frankrigs Charlie Hebdo angreb d. 7. januar 2015.

Et andet nyere eksempel er giftgasangrebet i Ghouta i Syrien – angiveligt gennemført af Præsident Assad og antageligvis for at give USA en god undskyldning for at frelse Syrien fra at være det sidste land uden en Rotschild-kontrolleret centralbank.

ANVENDELSE AF SNIGSKYTTER I KIEV
En sparsommelig og enkel metode til at udføre terrorangreb og skyde skylden på en anden part er at anvende snigskytter, som det blev gjort med den ønskede effekt af Victoria Nuland og USA i februar 2014 i Kiev.
Formålet var et regimeskifte i Ukraine, så ud med den demokratisk valgte præsident Yanukovych og ind med installering af et styre kontrolleret af USA. I øvrigt med en solid kerne af Stepan Bandera-inspirerede støtter, den såkaldte Maidan begivenhed.

TOWER 22 NÆR GRÆNSEN JORDAN-SYRIEN
Søndag d. 28. januar 2024 blev det meddelt, at et angreb på Tower 22 i det østlige Syrien eller Jordan havde dræbt tre amerikanske soldater og såret 40. Det forlød, at irakiske shia-militser havde taget ansvaret.

I sin analyse mandag den 29 januar fremsatte tidligere CIA-analytiker Ray McGovern den vurdering, at angrebet ville udgøre en uimodståelig anledning til at tvinge USA til at angribe Iran.

En triumf for Israel, men en potentielt eskatologisk katastrofe for alle andre, ikke mindst for USA, der fungerer som Israels golem og The Hulk. Disse er populære frelserfigurer fra jødisk tradition af en type, som Jesus nægtede at blive reduceret til. Her er det sidste nye om US Golem i gang med at søsætte sin seneste katastrofe.

I lydighed mod His Master’s Voice.

FALSE FLAG ER ET VITALT REDSKAB

False flag er således et vitalt redskab for dem, der har meget vidtgående planer for andres liv. Effekten er mindre, hvis tilstrækkeligt mange kan gennemskue sådanne handlinger og helst hurtigt og offentligt – som her Clayton Morris’ analyse af Gulf of Tonkin anno 2024.

De her anførte kilder kan forhåbentligt bidrage til nyttig praktisk viden.

SureThing

***

NOTER

1 The United States had available all the Japanese coded messages, knew that war was about to begin, and that a Japanese fleet with at least four large carriers was loose (and lost) in the Pacific, yet Pearl Harbor was a total surprise.

This last point was so hard to believe, once the evidence was available, that the same groups who were focusing on Soviet espionage in 1948-1955 were also claiming that President Roosevelt expected and wanted Pearl Harbor. Actually, this is true.

Roosevelt had been conspiring for some time to get the U. S. involved in World War II. The President and others devised a plan by leaving Pearl Harbor open to attack, knowing that this would arouse the American people and he could declare war on Japan and thus enter the war.
The collusion of the President with Marshall and others has been well documented today with irrefutable evidence. Carroll Quigley, Tragedy and Hope (1966), kapitel 65, ‘American Confusions’.

2 The most authoritative study of British and American code-breaking from 1915 to 1945, James Rusbridger and Eric Nave’s Betrayal at Pear Harbour: How Churchill Lured Roosevelt into the War, describes how the British provided Churchill with direct transcripts of Japanese documents transmitted in “Purple” – the diplomatic cryptography – and JN25 – the Japanese Nay cryptography – and Churchill withheld this information from Roosevelt at their meetings.

In the US, Vice Admiral Richmond Kelly Turner withheld direct transcripts from Roosevelt and Admiral Kimmel in Hawaii – Richmond K Turner was part of the anglophile network in the American navy. Thus, research shows that Roosevelt was deceived and vital information was not sufficiently conveyed.

3 “Further, the process of transformation, even if it brings revolutionary change, is likely to be a long one, absent some catastrophic and catalyzing event – like a new Pearl Harbor.” (side 51)

4 Complete, unedited video of Patrick Clawson’s responses to questions regarding U.S. policy toward Iran at a Policy Forum in Washington, DC, on September 21, 2012. Det relevante udsagn findes fra 2:50-4:00.

5 The 9/11 Commission report: final report of the National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States including Executive summary

6 1962 US Joint Chiefs Of Staff – Operation Northwoods – declassified

7 Michael Ruppert, Crossing the Rubicon, 2004

8 Witnesses saw them jumping for joy in Liberty State Park after the initial impact. Later on, other witnesses saw them celebrating on a roof in Weehawken, and still more witnesses later saw them celebrating with high fives in a Jersey City parking lot. (Yediot America 11/2/01)

9 “You don’t have to be an entry-level Middle East CIA Analyst to posit that the purported breathtakingly successful “surprise” attack by Hamas on the Jewish State of Israel was an “inside job”–both foreseen by the Mossad and reported to ultra-rightwing Likud party chief and Prime Minister Benjamin Netanyahu.” Veterans Today Foreign Policy, 18 October 2023

10 USS Liberty incidentvideo

Source link