New York Times har fået aktindsigt i anklagerne mod UNRWA-ansatte

New York Times har fået aktindsigt i anklagerne mod UNRWA-ansatte


Søndag fik New York Times adgang til anklagerne mod de 12 UNRWA-ansatte, som har fået en række lande til at stoppe deres støtte. Nogle af dem deltog i nedslagtningen af ​​97 mennesker på en kibbutz. Andre kidnappede en kvinde. Atter andre deltog i tilrettelæggelsen af ​​angrebet.

En er anklaget for at have kidnappet en kvinde. En anden skal have udleveret ammunition. En tredje blev beskrevet som at have deltaget i massakren i en kibbutz, hvor 97 mennesker døde. Og alle siges at være ansatte i FN’s hjælpeorganisation, som skoler, huser og fodrer hundredtusindvis af palæstinensere i Gaza-striben.

One is accused of kidnapping a woman. Another is said to have handed out ammunition. A third was described as taking part in the massacre at a kibbutz where 97 people died. And all were said to be employees of the United Nations aid agency that schools, shelters and feeds hundreds of thousands of Palestinians in the Gaza Strip.

Sagen blev overgivet til State Department i fredags, samme dag som Den Internationale Straffedomstol skulle tage stilling til, om den skulle acceptere Sydafrikas anklage om folkedrab i Gaza.

Nu er opmærksomheden vendt mod UNRWAs forbrødring med Hamas, og en række lande har trukket deres støtte tilbage: USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrig, Italien, Canada, Australien, Japan.

FN-systemet og det humanitært-industrielle kompleks forstår ikke reaktionen, og nogle, for eksempel den særlige udsending til de palæstinensiske områder, Francesca Albanese, siger, at landene overtræder folkedrabskonventionen. Hun mener, at der er en fare for, at konventionen er blevet et politisk våben og spiller Israel i hænderne.

Beskyldningerne er alvorlige, og fremhæver den tætte forbindelse mellem Hamas og UNRWA. Hamas er en totalitær religiøs bevægelse, der er fuldstændig åben omkring sit ønske om at udslette både jøderne og Israel. Der står åbent, at 7. oktober kun var en optakt, men det bliver undertrykt af medierne og pro-palæstinensiske politikere. Det er tvivlsomt, om det er en holdbar strategi på længere sigt.

ANNONSE


Sigtelserne handler altså isoleret set om noget mere end de 12.

FN siger, at to af dem er døde.

Geo-tracking har gjort det muligt at kortlægge de tolvs bevægelser. Flere af dem var inde i Israel den 7. oktober.

Dokumenten sagde, at israelske efterretningsofficerer havde etableret seks af mændenes bevægelser inde i Israel den 7. okt. baseret på deres telefoner; andre var blevet overvåget, mens de lavede telefonopkald inde i Gaza, hvorunder, siger israelerne, de diskuterede deres involvering i Hamas-angrebet.

Tre andre fik sms’er, der beordrede dem til at rapportere til samlingspunkter den 7. oktober, og en fik besked på at medbringe raketdrevne granater opbevaret i hans hjem, ifølge dossieret.

The dossier said that Israeli intelligence officers had established the movements of six of the men inside Israel on Oct. 7 based on their phones; others had been monitored while making phone calls inside Gaza during which, the Israelis say, they discussed their involvement in the Hamas attack.

Three others got text messages ordering them to report to muster points on Oct. 7, and one was told to bring rocket-propelled grenades stored at his home, according to the dossier.

Dette bekræfter oplysninger givet af et af de frigivne gidsler: Hun blev holdt fanget i hjemmet hos en UNRWA-medarbejder.

Israelerne beskrev 10 af de ansatte som medlemmer af Hamas, den militante gruppe, der kontrollerede Gaza på tidspunktet for oktober. 7 angreb. En anden siges at være tilknyttet en anden militant gruppe, Islamisk Jihad.

Samtidig siges syv af de anklagede også at være lærere på UNRWA-skoler, der underviste elever i emner som matematik og arabisk. To andre arbejdede på skolerne i andre områder. De resterende tre blev beskrevet som en ekspedient, en socialrådgiver og lagerchefen.

De mest detaljerede anklager i sagen vedrørte en skolerådgiver fra Khan Younis i det sydlige Gaza, som er anklaget for at arbejde sammen med sin søn om at bortføre en kvinde fra Israel.

The Israelis described 10 of the employees as members of Hamas, the militant group that controlled Gaza at the time of the Oct. 7 attack. Another was said to be affiliated with another militant group, Islamic Jihad.

Yet seven of the accused were also said to be teachers at UNRWA schools, instructing students in subjects like math and Arabic. Two others worked at the schools in other capacities. The remaining three were described as a clerk, a social worker and the storeroom manager.

The most detailed accusations in the dossier concerned a school counselor from Khan Younis, in southern Gaza, who is accused of working with his son to abduct a woman from Israel.

Afsløringerne er ammunition i hænderne på dem, der mener, at UNRWA skal afvikles. Israel har meddelt, at det ikke vil tillade UNRWA at fortsætte i sin nuværende form. Organisationen, der har 13.000 ansatte, forsvarer sig og henviser til den akutte nødsituation. Det er umoralsk at straffe børn for nogle få ansattes handlinger.

Men det er ikke svært at se deres deltagelse i massakren den 7. oktober som kun toppen af ​​isbjerget. Internationale donorer ønsker ikke at blive holdt som gidsler af kræfter, der risikerer at kompromittere dem. De vil sende et signal: FN skal rydde op.

Detaljer dukker op om U.N. Arbejdere anklaget for at have hjulpet Hamas-raid

Køb Primo Levi’s “Hvis dette er en mand” fra Document Forlag!

Køb Jean Amérys bog!

ANNONSE

Source link