Nattverden (1654).

Nattverden (1654).


Gerbrand van den Eeckhout (1621–1674).
Olje på lerret, 100 x 142 cm, Rijksmuseum, Amsterdam.

Gerbrand van den Eeckhout var elev av Rembrandt (1606-1669).

Nattverden er først omtalt i apostelen Paulus’ første brev til korintierne, 11, 23-26 (DNB 1930), og dessuten i alle de tre synoptiske evangelier.

For jeg har mottatt fra Herren dette som jeg også har overgitt eder, at den Herre Jesus i den natt da han blev forrådt, tok et brød, takket og brøt det og sa: Dette er mitt legeme, som er for eder; gjør dette til minne om mig! Likeså også kalken efter aftensmåltidet, idet han sa: Denne kalk er den nye pakt i mitt blod; gjør dette, så ofte som I drikker den, til minne om mig! For så ofte som I eter dette brød og drikker denne kalk, forkynner I Herrens død, inntil han kommer.

Her etter Marcus, 14, 22-25:

Og mens de åt, tok han et brød, velsignet og brøt det, gav dem og sa: Ta det! Dette er mitt legeme. Og han tok en kalk, takket og gav dem; og de drakk alle av den. Og han sa til dem: Dette er mitt blod, paktens blod, som utgydes for mange. Sannelig sier jeg eder: Jeg skal ikke mere drikke av vintreets frukt før den dag jeg skal drikke den ny i Guds rike.

ANNONSE

Source link