Kystparti (1855).

Kystparti (1855).


Lars Hertervig (1830-1902). Olje på tre, 22,5 x 31,5 cm, Nasjonalmuséet, Oslo. Bildet er av kunstneren klart datert til 1855, året før han lot seg innlegge ved Gaustad sykehus, hvor han ble til 1858. Han hadde fortsatt en viss tilgang til oljefarger. Men etter 1868 vet vi ikke så mye om ham, ut overe at […]

The post Kystparti (1855). appeared first on Document Danmark.Source link