KULTURSTATENS STORHED OG FALD

KULTURSTATENS STORHED OG FALD


Historien rummer flere eksempler på store multietniske imperier, der blomstrede og trivedes, så længe samfundet var bundet sammen af et kulturelt og politisk fællesskab. Romerriget strakte sig i sin storhedstid rundt om hele Middelhavet, hen

Indlægget KULTURSTATENS STORHED OG FALD blev først udgivet på 24NYT.Source link