KennedyQuote

KONTROLLERET OPPOSITION OG MIND CONTROL – NewSpeekAf Lone Nørgaard.

Hvad dækker fænomenet ’kontrolleret opposition’ over?  Hvad vil det sige, at en modpart er kontrolleret, og hvilke dukkeførere trækker i trådene?

I flere artikler har NewSpeek forsøgt at stille skarpt på begrebet, der kan koges ned til: De virkelige magthavere kontrollerer begge sider af ’bordet’- de synlige magt-modsætninger på overfladen – dækker over de reelle magthaveres fælles dagsorden.    

***

JacobRothschild

***

Konkrete eksempler: Det er ligegyldigt, om den amerikanske præsident er republikaner eller demokrat, ligesom modsætningen mellem rød og blå blok slører for, at den virkelige kamp står mellem de globalistiske ’eliter’ / kriminokratiet og såkaldt almindelige mennesker.

Det ville være skønt, hvis en udtømmende forklaring på ’kontrolleret opposition’ kunne koges ned til to linjer, men der er altså et lille stykke læse- og lyttearbejde at udføre for at komme i mål.

Og nej, jeg bilder mig ikke ind, at jeg er kommet over målstregen, men at jeg nærmer mig!   

***

ANTONY C. SUTTONS TRE NIVEAUER

(Gen)læs gerne først:

ER DONALD TRUMP, TUCKER CARLSON OG PUTIN KONTROLLERET OPPOSITION? MEGET TYDER PÅ DET

Artiklen er næsten to år gammel, men fortsat nyttig, først og fremmest fordi den forklarer Antony C. Suttons tre niveauer i formidlingen af opfattelser / fortolkninger af verden. Uden en forståelse af disse tre niveauer samt Den Hegelianske Dialektik, kommer vi ikke dybt nok ned i substansen.    

Her kommer definitionen på Den Hegelianske Dialekt først på engelsk, derpå i min oversættelse:

Hegelian

”Den Hegelianske Dialektik dækker over, hvordan den herskende elite skaber et problem, hvor de på forhånd forudser reaktionen hos den befolkning, krisen [problemet] rammer, og således bearbejder folket til at kræve forandring.

Når befolkningen er passende bearbejdet, bliver den herskende elites ønskede dagsorden præsenteret som løsningen.
Løsningen, de præsenterer, har ikke til hensigt at løse problemet, men at tjene som basis for et nyt problem eller til at skærpe det eksisterende. Når det nyskabte problem når kogepunktet, bliver det grundlaget for folket til at ’opsøge’ [’kravle efter’] forandring igen.

Denne proces bliver gentaget igen og igen, mens den hele tiden bevæger samfundet frem mod lige meget hvilket endepunkt, de måtte have i sinde.”

***

Et par forbehold over for artiklen, fordi jeg – i egen selvforståelse! –  hele tiden bliver klogere eller skifter perspektiv / standpunkt, fordi der kommer nye data og argumenter på bordet.

Her kommer således et afsnit fra artiklen, som jeg har været nødt til delvist at revidere. Hvorfor forklares i ’Kommentar’:

Niveau 3
Så kommer vi til det dybeste lag – dét der ligger i skygger. Her sidder marionetdukkeførerne, hvis identitet vi trods mørklægningen dog så småt begynder at afdække, fordi mange graver derude, eller skulle jeg sige dernede? Også fordi typer som Klaus Schwab og Bill Gates i anfald af storhedsvanvid siger præcist, hvad planerne for den store nulstilling går ud på.

Der graves altså – bare ikke af MSM-journalisterne, de fleste er presstitutes og købt – men af uafhængige journalister og bloggere som fx James CorbettLara Logan og Eva Bartlett.

I USA: The Highwire with Del BigtreeJimmy DoreMike Adams, Naomi Wolf og mange, mange flere. 

Russell Brand og Joe Rogan er også nået meget langt.”

[Kommentar: Del Bigtree og Jimmy Dore har bl.a. ifølge Flemming Blicher vist sig at være kontrolleret. En vurdering, jeg dog kun til dels er enig i.   

For her kommer det spørgsmål, jeg til stadighed kæmper med uden at kende svaret: Sker misinformationen på grund af misforståelser / ikke tilstrækkeligt dybtgående research / ubevidst? – eller sker den bevidst?

Hvis det første, skal jeg være den sidste til at være ude med riven. Det tager mange, mange timer at sætte sig ind i den globalistiske dagsorden, og alle de personer, der efter bedste evne forsøger at belyse, hvad der foregår, skal tvivlen komme til gode. I hvert fald i første omgang!

Også Russel Brand og Joe Rogan bliver nu klassificeret som kontrolleret opposition. Ligesom min 2-år-gamle artikel sætter mærkatet på Tucker Carlson. Og det endskønt Tucker i den senere tid har leveret en række interviews med bl.a. Michael Nehls og Naomi Wolf, der ikke stikker noget under stolen.
Med andre ord er Tucker på den ene side speget, på den anden side får han godt nok mange sandheder ud over rampen.

Så hvordan pokker kan Tucker være kontrolleret? Ligger der et svar her?  Har Tucker fået et vink med en vognstang om, at hvis han graver dybere, så kan han godt kysse familien farvel? For så har også han udspillet sin rolle som aktør og nyttig idiot for ’the cabal’, og han skal ikke komme for godt i gang?

JEG VED DET IKKE.   

***

BLIVER DE STØRSTE MODSTANDERE LIKVIDERET? 
Det, jeg ved, er, at i dag foreligger der omfattende dokumentation for, at de virkelig store modstandere af den globalistiske dagsorden risikerer at blive likvideret. Med Abraham Lincoln og John F. Kennedy som de mest lysende eksempler, tæt fulgt af Martin Luther King og Robert Kennedy.

***

KennedyQuote

Så er der rækken af afrikanske præsidenter, der bekvemt afgik ved døden i relativ ung alder. Fællesnævneren var, at de sagde nej til at følge corona-direktiverne. Samt Kary Mullis ikke at forglemme, der lige så bekvemt afgik ved døden.

AssasinatedJapanesePM

’Kommentar slut – tilbage til den to-år-gamle artikel]

”Tre absolut obligatoriske platforme at orientere sig på er Children’s Health Defense, The Corbett Report og Stop World Control.

NewSpeeks faste følgere vil være bekendt med alle navnene. Nye læsere skal kende mine udvælgelseskriterier:

  1. Hvis en journalist / forsker / analytiker / kommentator / whistleblower / politiker bliver defameret på Wikipedia som konspirationsteoretiker, chikaneret, udskammet, dæmoniseret eller truet på livet, så er der en høj grad af sandsynlighed for, at den pågældende person har fat i en lang ende.
  2. Personen / platformen skal over tid vise sin lødighed igennem argumentation og dokumentation. James Corbett,  Reiner Fuellmich og Robert F. Kennedy, Jr. er gode eksempler. 
  3. Hvis personen / platformen bliver udelukket fra de sociale medier (Facebook, Twitter, YouTube m.fl.) er han/hun /den nok på rette vej. ” 

[Kommentar: Jeg har i dag ikke mere Robert F. Kennedy, Jr. som sandhedsvidne. Jeg TROR, at han vil det bedste, men hans stillingtagen til bl.a. de israelske magthaveres folkemord i Gaza er dybt problematisk. Det er ikke det samme som, at jeg generelt sætter spørgsmålstegn ved Children’s Health Defense, som Kennedy er formand for. Tværtimod har platformen udført et fremragende stykke arbejde.

Med disse ord siger jeg også, at enhver sandhedssøger må være parat til at ’kill your darlings’. Selv om det gør ondt at have mistet en stor del af tilliden til Kennedy, så er det sådan, det er.

Ad punkt 3 ovenfor, har ChaosNavigator skrevet følgende:

MAGTENS EGNE PLATFORME POPULARISER IKKE FARLIGE DISSIDENTER – NewSpeek

En opfattelse, jeg deler, og som derfor ikke bare rammer røster som Russell Brand og Joe Rogan, men også fx Jordan Peterson,  Bret Weinstein og Lex Friedman.   

MIND CONTROL
Så er der den del af ’kontrolleret opposition’, der handler om særligt faciliteret mind control:

The Assassin: When Derren Brown Turned an Innocent Man into a Shooter   

Max Igan on the cover-up of the Christchurch massacre

I en ‘mildere’ udgave foregår kontrollen af vores tænkning og reaktioner via indoktrinering (linket kræver adgang til Telegram) med følgende redskaber:

  • Underholdningsindustrien
  • Massemedier
  • Big pharma
  • Uddannelsessystemet
  • Overvågning og dataindsamling (vi styres via vores søgninger på nettet. De resultater, der kommer frem på skærmen, er målrettet den enkelte, uden at brugeren nødvendigvis er bekendt med det)

***

En tidligere bragt video på NewSpeek illustrerer, hvor dybt vi alle bliver hjernevasket: Jason Christoff – Ancient Black Magic Mind Control In Our Modern Time (The Greater Reset 5: Manifestation) (odysee.com)

Søg også gerne på Tavistock Institute, propagandaens hovedcentral, i søgefeltet her på siden. 

Moralen er: Sæt spørgsmålstegn ved alt. Lav din egen research. Tvivl på alt og alle – også dig selv!

***

HuxleyQuote

***

Betyder det så, at der ikke er nogen sandhed? Nej. Der ER en sandhed. Vi når næppe frem til den, men sandheden skal være navigationspunkt.

Et godt råd, som jeg mener, at Steve Falconer står bag, lyder: Forsøg at afsløre og gennemhulle løgnene – på den måde vil du nærme dig sandheden uden nødvendigvis at nå frem.

***

Perceptions
Perceptions

***

Source link