Kommunal mafia holder med næb og klør på sit monopol

Kommunal mafia holder med næb og klør på sit monopol


Regeringen ønsker sig øget gennemsigtighed med økonomi og kvalitet på de kommunale plejehjem, da det er en afgørende forudsætning for at opnå forbedringer af ældreplejen gennem øget konkurrence mellem offentlige og private leverandører. Kommunerne er imidlertid ikke begejstrede for øget gennemsigtighed, sammenlignelighed og konkurrence, da det truer kommunernes monopolmagt, som den største producent af ældrevelfærd, der tilmed også er den største indkøber af ældrepleje, skriver Karsten Bo Larsen, der er forskningschef i Cepos, i Jyllands-Posten.

”Kommunernes manglende lyst til gennemsigtighed med pris og kvalitet på kommunale plejehjem gennem krav om regnskaber, adgang til analyser af relevante data er ikke noget nyt fænomen. Det kan man se på kommunernes hjemmesider, hvor langt de fleste kommuner ikke giver de ældre informationer om, at de har ret til at vælge en privat friplejebolig som alternativ til de kommunale tilbud, når de er blevet visiteret af kommunen til en plejebolig.

Det seneste eksempel på kommunal ulyst til gennemsigtighed kan man finde blandt de forslag, som KL har afleveret til Finansministeriet mhp. at nedbringe de generelle administrative byrder i kommunerne. Her springer det i øjnene, at noget af den regulering, som kommunerne allermest ønsker sig af få afskaffet, netop er sat i verden med henblik på at skabe mere gennemsigtighed for borgerne. Den manglende gennemsigtighed og manglende konkurrence står i vejen for, at borgerne kan få mest muligt velfærd for deres skattekroner”.

Source link