KLIMA: Miljø- og naturhensyn må vige for klimaprojekter

KLIMA: Miljø- og naturhensyn må vige for klimaprojekter


For at forcere udbygningen af havvind i Danmark vil klimaministeren undtage havvindprojekter for bl.a. miljøkonsekvensvurderinger og en række andre regler, der ellers har til formål at beskytte naturen, skriver Børsen.

”Ifølge statsministeren går det alt for langsomt med at sætte vindmøller op, og naturhensyn og klimaprojekter kommer alt for ofte på kollisionskurs. Regeringen vil derfor tage et helt nyt juridisk greb. Den vil gøre brug af en nødretsforordning, som EU udstedte sidste år i forbindelse med energikrisen, og som regeringen nu vil anvende på havvind.

Nødretsreglerne indebærer, at man vil håndtere naturhensynene, samtidig med at man bygger vindmøller. Man kan stadigvæk klage over de beslutninger, der bliver truffet. Men man kan håndtere eventuelle klager i den proces, hvor man får bygget.

Derudover er klimaministeren også ved at undersøge, om man kan bruge anlægslove på havet, ligesom man gør ved store projekter på land. Det vil i givet fald betyde, at når et projekt først har været igennem høring og er vedtaget ved lov, kan der ikke længere klages”.

 

Source link