Katrine Dirckinck-Holmfeld er utroværdig ifølge højesteretsdommers kendelse

Katrine Dirckinck-Holmfeld er utroværdig ifølge højesteretsdommers kendelse


Poul Pilgaard Johnsen – journalisten, der afslørede Katrine Dirckinck-Holmfeld – skriver om bustesagen på sin Facebookprofil:

“UTROVÆRDIG IFØLGE HØJESTERETSDOMMERS KENDELSE

Katrine Dirckinck-Holmfeld slipper for at komme i retten for hærværk, men en hidtil ubemærket “dom” over hende fra 2021, som jeg har fundet, vidner om, hvordan en retssag nok ville være endt.

Dommeren – han er fra Højesteret og var tidligere Folketingets Ombudsmand – tror ikke på hendes forklaring i voldgiftsretten om, hvad der skete den dag, busten blev stjålet og smidt i havnen, så hun taber sagen om fyringen fra akademiet.

Voldgiftssagens dokumenter er også på andre måder interessant læsning. For eksempel om oplægget til et obligatorisk arrangement for de studerende på Kunstakademiet samme dag, som busteaktionen fandt sted:

“Kapitalismens destruktion af planetens livgivende systemer, den vestlige verdens dominans og koloniale arv såvel som racistiske, heteronormative og andre ulighedsskabende strukturer konfronteres af krav om forandring. Det påvirker også uddannelsen som billedkunstner, der består i at udvikle en billedkunstnerisk praksis i kritisk dialog med verden og dens konflikter.”

ANNONSE


Katrine Dirckinck-Holmfeld var en af talerne ved seminaret, og det fremgår, at hun nogle timer tidligere, om formiddagen, “åbnede for døren til festsalen med sit kort, at hun fjernede busten, samt at hun skubbede busten i havnen. Efter gennemførelsen af denne happening forklarede Katrine Dirckinck-Holmfeld, at selve talk’en blev gennemført efter frokost, og at hun i talk’en henviste til den nu tomme plads i festsalen, hvor busten af Frederik den 5. havde stået.”

Min artikel er netop publiceret i Weekendavisen, og kan findes her

ANNONSE

Source link