Kæmpe skred i danskernes moral og tillid

Kæmpe skred i danskernes moral og tillid


Trygfondens seneste tryghedsmåling viser, at der generelt er mindre tryghed i det danske samfundet end tidligere. Tilliden til f.eks. vores politi, domstole, forsvaret og de politiske institutioner er faldende. Men der er også sket et klart skred i vores egen moral og holdningen til f.eks. tyveri og hæleri, oplyser Børsen.

”Antallet af butikstyverier er på det højeste niveau i 20 år. Langt flere – faktisk 21 pct. – mener, at det er OK, at man tager lidt varer i et stormagasin uden at betale. Over en tiårig periode er der sket mere end en fordobling af dem, der mener, at det er OK at købe hælervarer. Accepten af butikstyveri er tredoblet siden 1997.

Flere danskere end tidligere er villige til at acceptere handlinger som at beholde fundne penge, snyde i skat og stjæle varer fra butikker. Der er mere overvågning, varer låses inde, andre sikres med varesikring, og vagter og butiksdetektiver er hverdagskost. Hertil kommer en langt mere truende adfærd fra dem, der begår butikstyverierne.

Kreativiteten i dele af det kriminelle miljø, som vi sidder med her, er nærmest uden grænser. De vil hele tiden finde veje til at snyde og bedrage vores fællesskab. De finder veje til nye opfindsomme stråmandskonstruktioner, fakturafabrikker og momskarruseller. Omfanget af hvidvask skønnes at løbe op i 68 mia. kr. årligt i Danmark”.

Source link