Islamisk terror udstiller afmagten i EU

Islamisk terror udstiller afmagten i EU


Sverige vil gøre op med naiviteten. Og i resten af Europa kappes politikere om at kræve udlændingestramninger efter de seneste terroraktioner.  Afmagten lyser ud af de europæiske beslutningstagere, skriver Jyllands-Posten.

”De klassiske politiske partier har været helt fælles om ambitionen om at gøre Sverige til en såkaldt humanistisk stormagt på ryggen af almindelige svenskere. Et af verdens bedste og tryggeste samfund blev sat over styr. Nu balancerer Sverige på afgrundens rand med vild bandekriminalitet og opløsningstendenser overalt. Og nu altså også målrettet terror mod svenskere.

Det er jo ikke sådan, at der ikke undervejs i de seneste 25-30 år er faldet advarsler nok om det enorme samfundseksperiment, som Sverige og resten af Vesteuropa har gang i. De blev som bekendt affærdiget som skimlede kældermenneskers onde sindelag.

Straks lyder kravene fra politikere og eksperter om nye stramninger og mere effektive udvisninger, men det har alt sammen været forsøgt før, og det udstiller blot Afmagten”.

24NYT: Erstatter man ordet Sverige med Danmark, får man et billede af en lignende udvikling, man har haft i Danmark, herunder de mange danskere, der har advaret om konsekvenserne af den muslimske indvandring. De blev alle affærdiget som ”skimlede kældermennesker” med ondt sindelag, men det er Jyllands-Posten tavs om. Det skyldes, at der på alle danske redaktioner er en stående ordre om, at man skal dreje fokus fra elendigheden i Danmark mod elendigheden i Sverige. Det skal overbevise de godtroende og naive danskere om, at man i Danmark ikke oplever de svenske tilstande takket være en ”stram udlændingepolitik”, som de skiftende danske regeringer fører. Den “stramme udlændingepolitik” er imidlertid et stort fupnummer. Det kan du læse mere om her.

Source link