Interview med mulig ny formand i Nye Borgerlige: "Jeg står for en benhård modstand mod hadets religion"

Interview med mulig ny formand i Nye Borgerlige: “Jeg står for en benhård modstand mod hadets religion”


Martin Henriksen. Privatfoto.

24Nyt har talt med sikkerhedsvagt og tidl. folketingsmedlem Martin Henriksen om hans fremtidsplaner, og han satser benhårdt på Nye Borgerliges overlevelse, hvor han også – i hvertfald på papiret – indtil for nylig var partiets spidskandidat til EU-parlamentet. 

Han står stadig for en af de hårdeste og mest uforsonlige linjer over for islam, men der kommer også mange andre emner på bordet i løbet af interviewet.

Han arbejder på en politisk plan, og han overvejer kraftigt officielt at meddele sit kandidatur som formand til det kriseramte Nye Borgerlige. Han ser en fremtid for partiet, hvis medlemmerne står sammen om partiets grundlæggende politiske principper og såfremt partiet får en mere systemkritisk tilgang til den politiske elite.

Martin starter med at melde klart ud om partiets ageren i den seneste tid.

– Hvordan vil du beskrive ledelsens adfærd i tiden op til Pernille Vermunds udmelding om, at partiet burde afvikles?

“Hør nu her. Først skal det siges, at det at den tidligere ledelse indgik en finanslovsaftale med regeringen, og det at Vermund åbnede op for et regeringssamarbejde med De Radikale, ja, det var en klokkeklar fejl. Det er slet ikke udtryk for Nye Borgerlige politik, hvis du spørger mig,” indleder Martin Henriksen med at slå fast og understreger, at hvis man indgår en aftale, så skal folk kunne se, at der er kommet noget håndfast ud af det

“Lige nu bruger jeg meget tid på at tale med baglandet, fordi det store spørgsmål i alt her, som jo rækker langt ud over Nye Borgerlige, er, om manden på gulvet stadigvæk og overhovedet har noget at skulle havde sagt i dagens Danmark, eller om man virkelig kan lukke et parti mellem forretten og hovedretten til den årlig festmiddag på Christiansborg, hvor absurd det end lyder,” fortsætter Martin Henriksen til 24Nyt

“Jeg kan godt forstå, at rigtig mange mennesker blev frustreret over måden, som man forsøgte at lukke partiet på. Jeg var selv i fuld gang med at varme op til valgkampen til EU-parlamentet, og jeg havde ikke set det komme. Men så bliver jeg stædig og tænker, at så vil jeg gerne stille mig frem, hvis de gode Nye Borgerlige-folk kan se en pointe med det. Jeg vil gerne være en, der siger tingene lige ud, men som samtidig samler medlemmerne indadtil.

Jeg mener, at fundamentet er der, for fundamentet, det er jo medlemmerne.”

Nye Borgerlige skal være et systemkritisk fædrelandsparti, som sætter Danmark og danskerne først

Martin arbejder på, at der kommer afklaring i form af et ekstraordinært årsmøde, ligesom han skriver på en politisk plan for, hvordan Nye Borgerlige kan komme tilbage og ud over stepperne.

– Hvad skal der ske nu, rent praktisk, og hvad skal partiet stå for fremadrettet?

“Nye Borgerlige skal være anderledes end de andre partier. Vi skal være et frihedsorienteret og systemkritisk fædrelandsparti med en tydelig konservativ værdipolitisk profil, hvilket bl.a. betyder, at Nye Borgerlige vil lægge vægt på betydningen og nødvendigheden af dansk suverænitet, EU-modstand og respekt for den enkelte danskers frihed. Mindre stat og decentralisering vil være en del af programmet, og det trækker jo også tråde tilbage til noget af det, som Nye Borgerlige oprindeligt var inde på,” siger Martin Henriksen

“Partiet vil, hvis jeg får noget at skulle havde sagt, lægge vægt på, at den enkelte dansker er herre over sit eget liv, og at staten og politikkerne skal bestemme mindst muligt. Statens og politikkernes opgave skal være at opstille de rammer, som bedst tjener folket og så i vid udstrækning respektere den enkeltes ret til at træffe sine egne beslutninger,” uddyber Martin Henriksen og understreger, at Nye Borgerlige anser familien som ethvert menneskes naturlige udgangspunkt, og at partiet derfor – i modsætning til den socialdemokratiske velfærdsstat – vil styrke familiernes frihed og ikke mindst beskytte børn og unge mod tidens forskruede kønsideologiske dagsorden

Islams indflydelse skal bekæmpes, og der skal gang i hjemsendelserne

Martin Henriksen vil intensivere kampen mod islam, og der vil blive iværksat et internt partiarbejde, hvor medlemmerne skal debattere, hvordan vi bedst kan indrette en ny udvisnings- og hjemsendelsespakke. Martin vil i det interne arbejde selv bidrage med sine idéer og erfaring.

– Du har tidligere talt meget om, at danskernes frihed ligger dig meget på sinde. Hvordan kæder du det ønske sammen med dine holdninger til indvandring?

“Det er vigtigt at forstå, at forudsætningen for frihed til danskerne er, at vi kæmper imod islams indflydelse. Jeg står for en benhård modstand mod hadets religion og den modstand vil vokse sig stærkere end nogensinde før, hvis Nye Borgerlige overlever,” siger Martin Henriksen

“Jeg kender islam, for jeg har debatteret med muslimer i årevis og har læst koranen og haditherne, og jeg ved, hvor stor skade islamisk indflydelse har på mennesker og på samfund. Vigtigheden af den kamp kan næsten ikke undervurderes. Vi ser det alle mulige steder. Vi ser det her i Danmark, vi ser det i Europa og vi ser det i Israel.”

Skattelettelser, afgiftslettelser og opgør med den socialdemokratiske velfærdsstat

Nye Borgerlige skal stå for en borgerlig økonomisk politik, som bl.a. betyder , at brandbeskatningen af almindelige lønmodtagere og familier skal ophøre, og at der skal afskediges bureaukrater i staten, regioner, kommuner og i EU.

– Når vi tidligere har hørt dig tale om, at samfundet skal effektiviseres, er det så det arbejdende folk, der skal forvente større krav, eller er det statens institutioner, du mener, den er gal med?

“Som tidligere folketingsmedlem har jeg set hvor ineffektivt systemet er, og jeg har set, hvordan toppolitikernes grådighed og selvoptagethed vanskeliggør at hovedfokus er på at tjene det danske folks interesser. Den grådighed og det nedladende syn, som mange af dem, som jeg kalder for stuerene systempolitikere, har på almindelige mennesker, vil jeg meget gerne gøre op med. Vi har en meget usund politisk kultur i Danmark, folk ville blive dybt chokeret, hvis de vidste hvordan deres politiske ledere ser på dem,” siger Martin Henriksen

Kodeordet i Nye Borgerliges økonomiske politik kan koges ned til tre ord “skattelettelser”, “velstand” og “frihed”, fordi det er almindelige danskeres penge, som de har tjent ved at gå på arbejde eller ved at investere dem. Det er ikke politikernes penge, påpeger Martin.

“Vi skal sikre det enkeltes individs frihed, og vi skal give familierne velstand ved at højne danskernes livskvalitet. Omdrejningspunktet for vores politiske bevægelse skal være almindelige danskere, og alt det der er uden for Christiansborg og den politiske magtelite,” siger Martin og fortæstter;

“Men jeg ved også godt, at mange medlemmer mener, at partiet har været for topstyret, og derfor bruger jeg også tiden på at snakke med folk og får input til det fremadrettede arbejde. Det er ikke kun mig, der har gang i det, for jeg arbejder sammen med dedikerede folk, som brænder for Nye Borgerlige, og det er opløftende og inspirerende. Det er min tilgang lige nu, siger Martin afslutningsvis og pointere at missionen kun kan lykkedes ved at folk arbejder sammen mod et fælles mål

“Jeg kan ikke gøre det alene, og jeg er bestemt ikke perfekt. Så det skal være en holdindsats, hvis det skal lykkedes”

Source link