Indvielse af Folkets Hus, Kristiania (1907).

Indvielse af Folkets Hus, Kristiania (1907).


Anders Castus Svarstad (1869-1943).
Olje på lerret, 115 x 138 cm, Oslo kommunes kunstsamlinger.

Mesteparten av bebyggelsen som vises i bildet står fremdeles, men Folkets Hus har nå overtatt hele kvartalet til høyre. Nummer nitten står fortsatt, men er ikke lenger hovedpolitistasjon, og basarene er stadig i bruk.

Vi finner noe om dagens Folkets hus her.

I bygningen mellom Nummer nitten og Folkets hus fant vi fra 1907 til 1970 Aksel O. Willberghs pølsemakeri og slakterbutikk.

ANNONSE

Source link