AlexNewman

INDOKTRINERING. HVORDAN SER DET UD MED DET DANSKE? – NewSpeekAf Lone Nørgaard.

NewSpeek har valgt at give Alex Newman, Indoctrinating Our Children to Death? et selvstændigt opslag, fordi denne bog er en af de vigtigste, jeg har læst igennem de seneste godt fire år siden lockdown 2020. Og der har været mange væsentlige bøger, ikke mindst John Colemans ”The Conspirators’ Hierarchy: The Story of the Committe of 300”.

Alex Newman har gjort sig gældende igennem flere år (se fx her og her og her) og  hans nye bog blev jeg gjort opmærksom på via Jerm Warfares hjemmeside, hvor Jerm har en samtale med forfatteren.

Denne samtale kan man i skrivende stund kun få adgang til som betalende medlem, men der ligger en trailer alias smagsprøve: Alex Newman on schools indoctrinating children to death – Jerm Warfare.

Til orientering plejer Jerm Warfare i løbet af nogle måneder at give gratis adgang til de videoer, der i første omgang alene er forbeholdt medlemmer. Det gælder således for en anden perle Frances Leader on the Black Nobility, som NewSpeek flere gange har gjort opmærksom på, og som nu altså ligger frit tilgængeligt.

ALEX NEWMAN

Her kommer Jerms præsentation af Alex Newman og hans bog:

“Alex Newman is an award-winning journalist, author, and national radio host who—in his own words—strives to glorify God in everything he does.

Believe

***

He is the CEO of Liberty Sentinel Media and has written for many publications including the Epoch TimesThe New AmericanWND and more. Alex also contributes to newspapers and magazines like NewsweekChronicles and The Diplomat. He’s appeared on networks like The Blaze, Fox, CNN and Newsmax.

Alex’s new book, Indoctrinating Our Children to Death, builds on over a decade of research into the indoctrination, sexualisation and dumbing down of children.

[Alex’ nye bog “Indoktrinering af vores børn til død” bygger på mere end et årtis forskning i indoktrinering, seksualisering og fordummelse af børn]

I [Jerm] strongly recommend listening to my conversation with Debbie DeGroff [en anden gæst hos Jerm Warfar] about how children’s books are full of vile, degenerate propaganda. She explains why parents need to page through their children’s books first. Alex uncovers the hidden history of government education and its founders in a very damning way.

[Alex afdækker ’den statslige uddannelses’ skjulte historie og dens grundlæggere på en ’sønderlemmende’ måde]

The book shows that the system isn’t ‘broken’ but actually doing what its creators intended, which was to turn Americans away from God and usher in a lost, empty society.”  

[Bogen viser, at systemet ikke er ’gået i stykker’/ ’behæftet med fejl’, men faktisk gør, hvad dets opfindere havde til hensigt, hvilket var at vende amerikanerne bort fra Gud og indføre et fortabt, tomt samfund.                              Min fremhævelse – LN]

***

Entertainment

***

DET DANSKE UDDANNELSESSYSTEM

Alex Newman gennemgår det offentlige amerikanske uddannelsessystem. Men sådan er det danske da heldigvis ikke?

Eller er det?

Nogle spørgsmål til refleksion: Hvordan staver du? Og hvordan staver dine evt. børn og børnebørn?

Hvor stor historisk og geografisk viden har de? Og hvad er det for en historieundervisning, de modtager?

Mestrer du / de andre fremmedsprog end engelsk?

Er eleverne kritiske, eller æder de pensa og lærerens ord råt?

Som når to af familiens småpiger spørger mig, hvorfor jeg ikke skifter min benzinbil ud med en elbil, fordi vi skal gøre noget godt for klimaet?

Bliver de udsat for woke-propaganda med den ultimative gyser, at du kan selv vælge dit køn?

Lad mig understrege, at jeg ikke opfatter de enkelte lærere og undervisere som ’onde manipulatorer’. De gør sikkert deres bedste og er for mange vedkommende slet ikke klar over, at de fungerer som statsmagtens nyttige og lydige idioter.

Ligesom jeg selv gjorde, da jeg år ud og år ind fx i min HF-danskundervisning fremstillede Georg Brandes som lysbringer og hans konservative, kristne modpoler som mørkemænd.

Den omstændighed, at de røster inden for uddannelsessystemet, som stiller sig kritiske i forhold til de officielle narrativer (læs: løgne) – og dermed indirekte udøver magt- og systemkritik – bliver fyret fra deres diverse embeder, illustrerer, at SÅ godt står det vist heller ikke til i lille Dannevang.

Vi et blot et par hestehoveder bag det katastrofale regime i USA, der mindre og mindre kan leve op til betegnelsen ’the land of the free’.

Tre navngivne eksempler må række her: Thomas Aastrup Rømer, Marianne Stidsen og Jens Jørgen Nielsen. Jeg har personligt kendskab til flere fyringer af medarbejdere, der reelt er dissidenter – politisk motiverede afskedigelser eller opsigelser med baggrund i et mere eller mindre massivt pres fra ledelse og systemtro kolleger.

(Gen)læs gerne: OKKULTOKRATISKE UDDANNELSESIDEALER, der i en maggiterning får indkredset, hvordan magthaverne kan slippe af sted med deres indoktrinering i et langt sejt træk.

***

QuinnQuote

***

Source link