Imamer lærer os islams virkelighed:

Imamer lærer os islams virkelighed:


Imamer, islamiske lærere og andre islamiske autoriteter larmer meget, og det er ikke altid lige kønt. Når de taler til vesterlændinge og medierne, gør de alt, hvad de kan, for at hvidvaske deres “fredens religion”. Når de taler til deres eget folk, er der ofte meget ægte had til ikke-muslimer at finde.

Had er beskyttet af hadlove

“Fredens religion” taler konsekvent med to tunger. Hvor kafirerne, de vantro, ikke er publikum, kommer de grimme ting, hadet, lettest til udtryk. 

Dette vil snart ikke blive taget alvorligt af andre end folk, der er engageret i den vestlige civilisation; dens kultur, traditioner, ideer og religion – med andre ord vor tids “højreradikale”. 

Der er utallige eksempler på, hvad der bliver sagt af islams fremmeste repræsentanter. Vestlige landes hadlover er efterhånden så beskyttende over for muslimer at den, der citerer dem, er den, der risikerer at blive straffet. Som kristen må du heller ikke se skævt til de skæve

ANNONSE


Nogle af videoerne overlapper hinanden tematisk. Det vil stå sin prøve.

– Slagt jøder som får

Vi har udvalgt nogle få, ret tilfældige eksempler på, hvad islamiske lærde lærer. De værste er udeladt af de grunde, der er angivet ovenfor.

Under en fredagsprædiken i marts i år i Michigan, USA, beskrev imam Abdou Zindani muslimernes lyse fremtid:

– En dag vil muslimerne slagte jøderne som får; sten og træer vil arbejde sammen med os. O Allah, gør os til soldater for dig, lad os dø på den måde, du ønsker, at vi skal dø.

Død over Vesten

Houthierne virker måske marginale og fjerne, men når de kaprer skibe i Det Røde Hav, har de også indflydelse på vores liv. De er tydelige i deres tale, her fra imam Muhammad Al-Mu’ayyads fredagsprædiken i januar i år:

– Tiden er kommet for menneskeheden til at slippe af med Amerika – ondskabens, korruptionens og homoseksualitetens land; Yemen vil lede jihad mod USA og Israel.

– Allah Akbar! Død over Amerika! Død over Israel! Forbandelse over jøderne! Sejr til islam!

Sverige så ikke luderkøberne komme

Imamer i Sverige giver mandlige muslimer midlertidige “fornuftsægteskaber”, så de kan have sex med kvinder og børn til gengæld for penge, også kaldet prostitution. Da Uppdrag granskning afslørede fænomenet, der blandt muslimer er kendt som “mutah nikah”, toede de svenske myndigheder hænderne; de var “forfærdede som mennesker”, de “havde ikke set det komme” ….

I en moské i det østlige London forklarede prædikanten Murtaza Khan sit syn på kvinder:

– Enhver kvinde, der parfumerer sig og forlader sit hjem, er en luder. Pisk de utugtige hundrede gange.

Ødelæg de vantros hjem

Fra imam Muhammad Abdullah Shakirs fredagsprædiken på det britiske regeringsfinansierede Greenwich Islamic Centre i oktober sidste år:

– O Allah, forband de vantro, som vender sig bort fra Din vej og fornægter Dine budbringere og bekæmper Dine allierede.

– O Allah, modsæt dig deres ord, ryst deres fødder, og bring forbryderne Din straf.

– O Allah, ødelæg deres hjem og jag dem.

– O Allah, den barmhjertige, støt islam og muslimerne. Støt muslimerne i Palæstina med englenes soldater, rens og befri al-Aqsa-moskeen fra jødiske ågerkarle.

– O Allah, hæv islams og muslimernes status og status.

Jihad vil redde Frankrig

– Gennem jihad vil Frankrig blive et islamisk land; hele verden vil blive underlagt islamisk styre. Franskmændene vil konvertere til islam eller blive tvunget til at betale jizya (den skat, der pålægges vantro af retfærdige muslimske herrer), eller blive besejret for Allahs skyld:

Demografisk jihad

Den berygtede imam Mufti Kazi fra Bangladesh truer med “demografisk jihad”:

– Jeg har 11 børn, og min kone er gravid med nummer 12. Jeg vil gerne fordoble det antal. Muslimer bør producere flere børn, vi vil erobre hele verden med demografisk jihad. De har måske atombomber, men vi vil besejre dem med en demografisk bombe.

Hvad er jihad?

Yasir Qadhi er en religiøst lærd muslim. Her forklarer og reciterer han vers 9.52 i Koranen: .

– Hvad venter du på, en af to ting sker i jihad – sejr eller martyrium – sejr i denne verden eller i den næste; vi vinder uanset udfaldet, og kafirerne taber.

Hvad lærer muslimske børn?

Lille Arif, en koranskoleelev fra Bangladesh, siger, at han i madrassaen, koranskolen, lærer at hade afgudsdyrkere og at elske jihad mod ikke-muslimer.

Terror i modermælken

Lederen af Hamas’ kvindebevægelse (!) siger, at palæstinensiske børn oplæres til at blive terrorister, fra de er “spædbørn”. 

– De fleste af børnehavebørnene i Gaza tilhører vores søstre i Hamas. Fra en ung alder opdrages de til at elske jihad og til at elske at kæmpe mod fjenden.

Trussel mod demokratiet og retsstaten

Hollandske muslimer opfordres af islamisk lærer Musa Ibn Yusuf på Ar-Rahmah Center til at hade ikke-muslimer, “det er din pligt som troende muslim”.

Sikkerhedstjenesten Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst er bekymret for, at det islamiske princip om “al-walaa wa-l-baraa” – loyalitet, og modvilje mod anderledestænkende, også omfatter modvilje mod det hollandske samfund som helhed og advarer om, at det kan true demokratiet og retsstatsprincippet. “Vi kan ikke udelukke, at det kan ske også i Norden.

Alle videoer er fra Telegram.

 

ANNONSE

Source link