Højesteret: Trump har immunitet

Højesteret: Trump har immunitet


Højesteret har afgjort, at Trump havde immunitet for sine handlinger, da han var præsident. Det betyder, at det meste af den særlige efterforsker Jack Smiths anklage er annulleret. Smith ønskede at anklage Trump for 6. januar.

Smiths sag skal nu revideres, og den vil aldrig nå at komme op inden valget.

Smith og justitsministeriet vil have Trump retsforfulgt for at have foreslået, at valget i tre af svingstaterne skulle sendes tilbage til staterne for at blive gennemgået i to uger, dvs. før indsættelsen den 20. januar. Den 6. januar samledes en halv million mennesker ved Ellipse i Washington under sloganet Stop the Steal. Trump bad folk om at protestere fredeligt.

Før Trump var færdig med sin tale, begyndte indbruddet på Capitol Hill. Det var en mand ved navn Ray Epps, der stod i spidsen for angrebet. Alt tyder på, at han var en føderal agent.

ANNONSE


Den måde, efterforskningen blev håndteret på, tyder også på, at der var problemer. Formanden for Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, afviste Trumps tilbud om 10.000 nationalgardister.

Hvis Trump var blevet stillet for en rigsret, ville det have banet vejen for, at hans forgængere kunne blive stillet for retten. Obama dræbte amerikanere med droner uden tilladelse. Biden har lukket millioner ind uden nogen som helst kontrol. Selv George Bush kan retsforfølges for at have løjet om Saddams masseødelæggelsesvåben.

Immunitet gælder for præsidentens officielle handlinger. Hvis han forulemper en lærling, som Clinton gjorde, betragtes han som en privatperson.

Demokraterne vil ikke høre tale om, at loven også skal gælde for dem.

“Trump tror, han er hævet over loven”, sagde Biden-kampagnen i en udtalelse kort efter, at højesteret havde afsagt sin kendelse.
Det er anden gang indenfor kort tid, at justitsministeriet og Biden har tabt i højesteret. Første gang var i torsdags, da højesteret afgjorde, at justitsministeriet havde misbrugt en lov, som påvirkede alle de tiltalte fra 6. januar. De er blevet idømt lange fængselsstraffe, men skulle have været dømt for simple lovovertrædelser. Selv den liberale Biden-udpegede dommer, Kantjie Brown Jackson, tilsluttede sig dette synspunkt.

Sagen om 6. januar går nu tilbage til den laveste domstol.

Retssagen mod Trump og hans medarbejdere i Foulton County, Georgia, er også ved at gå i opløsning. Statsadvokat Fani Willis, er indblandet i en romantisk affære med anklageren. Parret har modtaget store beløb fra det offentlige, som er blevet brugt på romantiske ferier.

Anklageren i denne sag, Nathan Wade, har også været til daglange møder med den juridiske afdeling i Det Hvide Hus.

Bidens retsvæsen er ved at falde fra hinanden.

Det er nu tvivlsomt, om dommer Juan Merchan vil turde dømme Trump til fængsel efter det, der er sket.

 

 

ANNONSE

Source link