Høifjeld (1863).

Høifjeld (1863).


Johan Fredrik Eckersberg  (1822-1870). Olje på lerret, 23 x 39 cm, privateie. Johan Fredrik Eckersberg fikk sin første utdannelse hos Johannes Flintoe (1786-1870) ved Den kgl. Tegneskole i Christiania 1843–46. Deretter gikk veien til akademiet i Düsseldorf 1846-48. Fra 1846 fikk han også veiledning av Hans Gude (1825-1903). Bildet går under hammeren hos Grev Wedels […]

The post Høifjeld (1863). appeared first on Document Danmark.Source link