Håndhævelse af loven og sikre ordentlige forhold i Københavns gader!

Håndhævelse af loven og sikre ordentlige forhold i Københavns gader!


Som politibetjent og kandidat for Dansk Folkeparti er det min pligt og mit ansvar, at fremhæve behovet for lov og orden i vores samfund. Det gælder også i tilfældet med de hjemløse østeuropæere, der har slået sig ned på Maria Kirkeplads i København. Vi kan ikke ignorere den indvirkning, denne lejr har på de omkringliggende private og offentlige bygninger, samt de lokale beboere.

Af Hans Blaaberg Politibetjent og kandidat for Dansk Folkeparti

Mange borgere har udtrykt dyb frustration og utryghed over lejrens tilstedeværelse. Der rapporteres om støj, affald og generel uorden, som alvorligt forstyrrer dagligdagen for dem, der bor og arbejder i området. Dette er ikke acceptabelt. Alle borgere har ret til at føle sig trygge og uforstyrrede i deres eget nabolag.

Det er vigtigt at anerkende, at hjemløshed er et komplekst problem, der kræver medfølelse og humane løsninger. Men det er afgørende, at vi opretholder lov og orden og sikrer, at vores offentlige rum forbliver trygge og tilgængelige for alle borgere og beboerne i områderne omkring Marias Kirkeplads. Den nuværende situation, hvor en teltlejr har etableret sig foran en kirke, er ikke holdbar, hverken for beboerne i området eller de hjemløse selv. Dansk Folkeparti har altid stået for at beskytte danske værdier og sikre ro og orden i vores samfund. Det indebærer, at vi må håndtere situationer som denne med fasthed og fairness.

Vi skal sikre og opretholde de love og regler, der beskytter vores samfundsorden og borgernes velfærd. Som repræsentant for Dansk Folkeparti og som betjent, står jeg fast på, at vi skal handle ansvarligt og retfærdigt, men også beslutsomt for at løse dette problem, i respekt for alle involverede parter. Ifølge dansk og europæisk lovgivning skal individer også fra andre EU-lande opfylde visse krav for at have lovligt ophold. Dette kan inkludere at have arbejde, være studerende, eller have tilstrækkelige ressourcer til at forsørge sig selv uden at belaste det offentlige sociale system. Hvis de hjemløse østeuropæere ikke opfylder disse krav, er deres ophold i Danmark teknisk set ulovligt. Ulovligt opholdende personer udgør en økonomisk og social belastning for samfundet.

Hvis de ikke bidrager økonomisk gennem skatter eller arbejde, men samtidig gør brug af offentlige ressourcer eller skaber uorden, kan dette opfattes som uretfærdigt over for dem, der overholder reglerne og bidrager til samfundet. Håndhævelsen af lovgivningen vedrørende ophold og offentlig orden er afgørende for at opretholde sikkerhed og tryghed i samfundet. Som politibetjent og politiker, er jeg forpligtet til at sikre, at alle i København kan føle sig trygge og respekteret. Marias Kirkeplads skal derfor i respekt for områdets beboere, dansk og EU-lovgivning, ryddes for hjemløse ulovligt opholdende personer!

Source link