Google har blandet sig i valg 41 gange inden for de sidste 16 år

Google har blandet sig i valg 41 gange inden for de sidste 16 år


Det viser en undersøgelse fra Medieforskningscenteret. Når derudover et statsligt organ blander sig, bliver vælgerne simpelthen frataget deres frie stemmeret.’

Google has “interfered” with major elections in the United States 41 times over the last 16 years, according to a new study from the Media Research Center.

“MRC researchers have found 41 times where Google interfered in elections over the last 16 years, and its impact has surged dramatically, making it evermore harmful to democracy. In every case, Google harmed the candidates – regardless of party – who threatened its left-wing candidate of choice,” MRC Free Speech America vice president Dan Schneider and editor Gabriela Pariseau wrote in a summary of their findings.

Google har «forstyrret» store valg i USA, 41 gange i løbet af de sidste 16 år, ifølge en ny undersøgelse fra Media Research Center.

“MRC-forskere har fundet 41 tilfælde, hvor Google har blandet sig i valg i løbet af de sidste 16 år, og deres indvirkning har øget dramatisk, og det gør det stadig mere skadelig for demokratiet. I alle tilfælde, så skadet Google kandidaterne – uafhængig af parti – som truet deres foretrukne venstresidekandidat”, skrev MRC Free Speech Americas visepræsident Dan Schneider og redaktør Gabriela Pariseau, i et sammendrag af funnene sine.

Google valgte Obama frem for John McCain i 2008, Obama frem for Mitt Romney i 2012 og Hillary frem for Trump i 2016, men tabte. På generalforsamlingen dagen efter lover både ledelsen og medarbejderne hinanden, at det aldrig sker igen. De lover, at Trump kun bliver et bump på vejen. Og de har holdt deres løfte indtil videre.

Media Research Center founder and president Brent Bozell urged Congress to act.

“No organization has more control over information than Google, and they have repeatedly used that power to manipulate the public to vote for the most left-wing candidates in every major election since 2008. It’s un-American to attempt to manipulate elections this way. It’s time Congress acts to shut down this massive election interference scheme,” Bozell told Fox News Digital.

Media Research Centres grunnlegger og præsident Brent Bozell opfordret Kongressen til at handle.

«Ingen organisasjon har mere kontrol over information end Google, og de har gentagne gange brugt sin magt til at manipulere publikum til at stemme på, de mest venstreorienterede kandidater, i alle de store valg, helt siden 2008. Det er uamerikansk at forsøge at manipulere valg på denne måde. Det er på tide at Kongressen tager affære, for at lukke ned for denne massive valgindblanding“, sa Bozell til Fox News Digital.

https://www.foxnews.com/media/google-interfered-elections-41-times-last-16-years-media-research-center-says

ANNONSE

Source link