Gaza-protester går i besættelsestilstand

Gaza-protester går i besættelsestilstand


Gaza-aktivister på campus i USA går fra teltlejre, som de har erklæret for befriede zoner, til at besætte bygninger. Administrationen har suspenderet de studerende, men de reagerer ved at flytte ind i bygningerne.

På Columbia University besatte de Hamilton Hall, og på California State Polytechnic University, Humboldt, besatte de Siemens Hall, hvor ledelsens kontorer også ligger.

Politiet gjorde halvhjertede forsøg på at arrestere de studerende mandag aften, men uden politisk opbakning tør politiet ikke sætte magt bag krav om fjernelse af studerende.

Det samme gælder Columbia University, hvor rektor gentagne gange har stillet krav om at de skal forlade stedet, med det er ikke blevet imødekommet.

De studerende optrapper nu kampen, og indsatsen stiger for både dem og ledelsen, og ikke mindst de politiske myndigheder.

A student group called Columbia University Apartheid Divest, which organized the encampment on campus, said on social media that Hamilton Hall had been taken over by “an autonomous group” of “Columbia community members.” It said those protesters planned to remain in the building, until the university conceded to C.U.A.D.’s demands, which include divestment from companies doing business in Israel.

Studentergruppen Columbia University Apartheid Divest, som organiserede lejren på campus, skrev på de sociale medier, at Hamilton Hall var blevet overtaget af “en selvstændig gruppe” bestående af “medlemmer af Columbia-samfundet”. De sagde, at demonstranterne planlagde at blive i bygningen, indtil universitetet gav efter for C.U.A.D.’s krav, som omfatter frasalg af virksomheder, der gør forretninger i Israel.

Problemerne hober sig op for Biden-regimet. Han har nu at gøre med en aktivistgruppe, der er ligeglad med hans chancer for at blive genvalgt. De arbejder kun for deres egne krav.

Det er ikke underligt, at Ayatollah Khamenei i Iran har udråbt sig selv til demonstrationernes store beskytter.

 

ANNONSESource link