Folkeskolen svigter de fattigste børn

Folkeskolen svigter de fattigste børn


Stadig flere elever dumper i dansk og matematik efter 9. klasse. Den meget ulige geografiske fordeling af dumpeprocenterne viser, at folkeskolen fatalt svigter skolens vigtigste opgave med at støtte elever med svag baggrund, skriver Berlingske.

”Den største tragedie er imidlertid problemets skæve fordeling. Få dumper i whiskybæltet nord for København, mens mange dumper i Vest- og Sydsjælland. I Rudersdal Kommune er det under fem procent, der dumper, mens det er 34 procent i Lolland Kommune.

Det er ikke, fordi luften i Nordsjælland er bedre end på Lolland, at færre elever dumper i Nordsjælland. Den geografiske ulighed i eksamensresultater dækker over social ulighed. Det er børn fra ressourcesvage hjem, der dumper i dansk og matematik.

Børn med ressourcestærke forældre har en fordel sammenlignet med børn med ressourcesvage forældre. Men det er velfærdsstatens og folkeskolens allervigtigste opgave at modvirke forskellene mellem børn med forskellig baggrund. Folkeskolen skal især støtte og løfte de elever, hvor støtten hjemmefra er svag eller fraværende”.

24NYT: Folkeskolens krise er en gammel traver, som medierne genopvarmer med jævne mellemrum. Den herskende pædagogiske ideologi og socialdemokratisk fagforeningskultur i folkeskolen har ødelagt respekten for basale færdigheder og lærerautoritet. De røde reformpædagogers hetz mod ”den sorte skole” har medført en nedvurdering af elementær viden om historie, samfundsforhold, kulturhistorie, naturvidenskab, klassiske dannelsesidealer og traditionelle dyder som respekt for faglighed. Den danske folkeskole, som er en af verdens dyreste, er derfor blevet en pølsefabrik, der udklækker funktionelle analfabeter. Du kan læse mere om folkeskolens deroute her.

Source link