Farens værelse (1870-tallet).

Farens værelse (1870-tallet).


Lars Hertervig (1830–1902).
Vannfarger, gouache og trekull på papir, 8,4 x 12,9 cm, Stavanger kunstmuseum.

Lars Hertervigs far, Lars Larsen Hertervig (1799-1885) flyttet fra Tysvær til Stavanger rundt 1839. Han tok med seg våningshuset, og satte det opp igjen i Rosenberggaten 38 i Stavanger. Om dateringen stemmer, var hans far fortsatt i live da bildet ble laget. Hans mor, Joren Hertervig (1804-1858) hadde da vært død i nærmere 12 år.

ANNONSE

Source link