EU’s lovmaskine ødelægger Danmarks konkurrenceevne

EU’s lovmaskine ødelægger Danmarks konkurrenceevne


Nye regler for registrering af medarbejderes tid bliver om to måneder indført på landets arbejdspladser. Dermed skal medarbejdernes arbejdstid i lidt mindre grad end før gå med at gøre sig nyttig, udvikle sig og skabe indtjening for så i stedet at udfylde endnu et kontrolskema, nu om den enkeltes – nå, ja – arbejdstid, skriver Berlingske.

”Forslaget om registrering af medarbejdernes arbejdstid har EU i sin uendelige visdom besluttet, og Folketinget har været tvunget til at følge trop, da man i januar vedtog loven om tidsregistrering. Imidlertid vil tidsregistreringen ifølge lovforslaget koste danske virksomheder mellem 990 millioner og 2,4 milliarder kroner årligt.

Bundlinjen er, at tvungen tidsregistrering er endnu en administrativ byrde oveni alle de andre administrative byrder, som politikernes velsmurte lovmaskiner – både på Christiansborg og i EU – bevidstløst vælter ned over erhvervslivet, og som i sidste ende skader dets konkurrenceevne.

I den forestående EU-valgkamp ville det derfor være velgørende at høre mere om, hvilke ideer de erhvervslivspositive kandidater har til at bringe EU’s lovmaskine til standsning frem for de evindelige bud på mere EU-regulering”.

Source link