EU-udvidelsen vil kræve større dansk bidrag til EU

EU-udvidelsen vil kræve større dansk bidrag til EU


Det er slet ikke gået op for europæerne, hvad en EU-udvidelse med så mange nye fattigere lande vil få af konsekvenser for det samarbejde, vi kender i dag. Forståeligt nok foretrækker politikerne i deres skåltaler alene at nævne den geopolitiske nødvendighed af udvidelsen, skriver Marlene Wind i Berlingske.

”Selvom de fleste EU-ledere betragter udvidelsen som en bunden opgave, har de været påfaldende tavse om, hvordan EUs interne arbejdsgange, indretning og magtbalancer vil skulle forandres for at få det til at lykkes. Normen vil være kvalificeret flertal, vetoretten vil være væk, og EU-Parlamentet vil få mere magt.

Hvordan sikrer vi f.eks. bedst danske interesser i en europæisk union, hvor vi måske slet ikke vil være en del af inderkredsen? Et nyt EU på 30+ medlemmer vil blive bygget op omkring koncentriske cirkler, og indercirklen vil bestå af de lande, der har det største skæbnefællesskab, nemlig eurolandene.

Magtbalancen vil forskydes fra vest til øst, og alle nuværende EU-medlemslande vil blive nettobidragsydere til et EU-budget, som er større end det, vi kender i dag”.

Source link