Etikken i kristendom og islam

Etikken i kristendom og islam


Som bekendt kunne Jesus gå på vandet og genopvække døde mennesker og Muhammed kunne flyve op til den 7. himmel på en bevinget hest.

Bortset fra fantasteriet er der så en historisk kerne i fortællingerne om Jesus og Muhammed, eller er det hele fiktion, som er digtet af en senere tids forfattere med forskellige motiver? Nok det sidste.

Kristendommen.

Det  Nye Testamentes forfattere var loyale mod de romerske magthavere og skrev ikke noget, som kunne inspirere til oprør mod dem.

Da Jesus blev arresteret i Getsemanes Have, greb en af hans tilhængere sit sværd og huggede øret af en mand, men Jesus sagde: ”Stik dit sværd i skeden, for alle, der griber til sværd,  skal falde for sværd.” Mathæus 26:52 + 5:39.

Kristendommen er således en pacifistisk religion.

De daværende oprørske jøder fik skylden for korsfæstelsen af Jesus, hvad der er historisk forkert. Den såkaldte offentlige ”retssag”, hvor Pontius Pilatus vaskede sine hænder er en litterær konstruktion. Dødsdomme og henrettelser blev udført af romerne.

ANNONSE


Det Nye Testamente rummer 450 antijødiske udsagn.

Sekularismen fremgår af Mattæus 22:15-22 og 4:8-10: ”Giv kejseren…”

Næstekærlighed kommer til udtryk i 3. Mosebog 19:18 og i Lukas 6:31.

Kvinderne skal tie i forsamlinger og underordne sig. Paulus 1. brev til korintherne 14: 34-35.

Siden Paulus skrev sit brev,  er der i vores samfund ikke længere nogen, der tager hans holdning til kvinderne alvorligt, og hvad angår antisemitismen har kirken efter Holocaust taget afstand fra denne. På disse 2 områder har kristendommen tilpasset sig tidens krav. Der er ikke noget i religionen, der har forhindret udviklingen til det samfund, vi har i dag med demokrati og ligestilling.

Islam

Den afgørende begivenhed, der fik historiens hjul til at dreje i en ny retning, var ikke at Muhammed flyttede fra Mekka til Medina i 622, for det er der ikke nogen, der ved noget om, men at kejser Heraklios slog Perserserrigets hær i Armenien. Et nyt nederlag fulgte 627, som skabte et magttomrum, der blev udfyldt af arabiske stammer.

Efter store arabiske erobringer havde Abbasidekalifatet, 750-1248, brug for ny samling om en profet, der ikke vendte den anden kind til, men aktivt kæmpede mod indre og ydre fjender.

Muhammed blev ikke født som en historisk person i Mekka i 570, men på papiret i Ibn Ishaqs studereværelse. De fleste af historierne om Muhammed er digtet og nedskrevet i det 9. og 10 århundrede og afspejler, hvad der var god moral i datidens samfund. Hvad er da god moral i de hellige skrifter, og hvad har det med os at gøre 1000 år senere?

Islam skelner mellem mænd og kvinder og mellem troende og vantro. Koranen: 48: 29.

En muslimsk kvinde er halvt så meget værd som en mand. K: 2:282 og 4:11. Gifte kvinder er mandens ejendom og må adlyde ham eller få tæsk. 4:34. Kun mænd kan kræve skilsmisse. K: 2: 227-232. 

Muslimske kvinder må ikke gifte sig med vantro K:2: 221.

Voldtægt er helt i orden. K:2: 223 + 23:1-6.

Jørgen Bæk Simonsen skriver i sin bog om islam s. 145,  at muslimer ikke må slå ihjel uden at angive, hvor han har det fra.

Koranen er mere præcis, idet  den angiver, at muslimer ikke må dræbe andre muslimer og heller ikke deres egne børn i sultperioder. K: 4: 92-93 og 17:31.

Ikke nok med det. Ifølge koranen er det muslimers pligt:

  1. At dræbe vantro (36 referencer)
  2. At udføre jihad (22 referencer)
  3. At blive dræbt i hellig krig (5 referencer)

Nogen vil mene, at Det Gamle Testamente er af samme beskaffenhed, men det er forkert.

I Joshuabogen kan man læse om, hvordan Gud beordrede jøderne til at erobre området på den anden side af Jordanfloden. Herefter beskrives erobringerne med konkrete angivelser af stammer og byer. Det er således afgrænset til bestemte byer i en fjern, antagelig, fiktiv fortid.

Koranens opfordringer til overfald og drab på  de vantro er generelle opfordringer, som ikke er afgrænset i tid eller sted: ”Gud har købt de troendes liv og ejendom af dem mod, at de vil få Haven: De skal kæmpe for Guds sag, dræbe og selv blive dræbt….”

Hertil kommer Muhammeds eksempel. Han skulle have deltaget 27 kampe eks. angrebet på den jødiske stamme Banu Qurayza i Medina i 627. Efter deres overgivelse blev mændene halshugget og kvinder og børn solgt som slaver. Kritikkere blev snigmyrdet.

Hvad siger samtidige skriftlige kilder om Mekka, Muhammed, koranen eller islam? Ikke et ord.

Hvad siger det arkæologiske materiale? Ingenting.

Men uanset om det er fiktion eller fakta kan vor tids terrorister i Hamas, Islamisk Stat eller Boko Haram  let finde citater i koranen og i Muhammeds eksempel, der bekræfter dem i deres handlinger.

I modsætning til USA, Frankrig eller Rusland, har Danmark været forskånet for større angreb, men det er dog nødvendigt med politibeskyttelse af enkeltpersoner og af synagogen og den jødiske skole i København.

Muslimsk lov, sharia, er baseret på koranen og Muhammeds eksempel.

Sharia gælder 100% i Afganistan, Brunei, Qatar og Saudi Arabien. I andre lande er det en blanding dog ofte med sharia i forbindelse med arv og ægteskab. 12 lande har dødsstraf for apostasi, dvs. frafald fra troen.

Det er klart, at sharia er i strid med Grundlovens sikring af religions- og ytringsfriheden lige som uligheden mellem mænd og kvinder er i strid med FN´s menneskerettigheder fra 1948, hvorefter alle er født lige og skal behandles lige uanset deres race, køn eller religion.

Den såkaldte Cairodeklaration for menneskerettigheder i islam fra 1990 og 2020 med tilslutning fra 45 stater indskrænker frihedsrettighederne eks. Art. 10, der er et forbud mod at forlade islam (apostasi) og Art. 24, hvorefter alle rettigheder i deklarationen er underlagt sharia og Art. 24, hvorefter alle frit kan udtrykke sig, hvis det ikke strider mod shariaens bestemmelser.

Kort sagt er islam uforenelig med vestlige værdier. Det er kristendommen ikke.

 

Tilslutning til sharia i 37 lande.

Danske muslimers holdning.

Hvad vil det sige, at leve under sharia i Saudi-Arabien.

Af Bo Thomassen, historiker

 

 

Købe hos Tales:: Frem for alt frihed festskrift til Lars Hedegaard

20130206_081741

 

Købe hos Tales: Ræven går derude, mor

Købe hos Saxo: Ræven går derude, mor

 

Købe: Verden var så rød, mor Erindringer 1942-1980

 

ANNONSE

Source link