Enkens skjerver (1794).

Enkens skjerver (1794).


Kobberstikk fra The Macklin Bible (1794), utført av Jean Marie Delattre (1745-1840) etter et oljemaleri av William Artaud (1763-1823).

Denne korte perikopen avrunder det 12. kapitel av evangeliet etter Marcus, vers 41-44 (DNB 1930):

Og han satte sig rett imot tempelkisten og så på hvorledes folket la penger i kisten; og mange rike la meget. Og en fattig enke kom og la to skjerver, som er én øre. Da kalte han sine disipler til sig og sa til dem: Sannelig sier jeg eder: Denne fattige enke har lagt mere enn alle de som la i kisten. For de la alle av sin overflod, men hun la av sin fattigdom alt det hun eide, hele sitt livsophold.Source link