Den Korte Avis | Undersøgelse: Stor utryghed i boligområder med høj koncentration af indvandrere

Den Korte Avis | Undersøgelse: Stor utryghed i boligområder med høj koncentration af indvandrere


Det kan formentlig ikke komme bag på nogen, men nu er der sat tal på.

 

Det handler om utryghed og tryghed ved at bo forskellige steder i landet, og det har Justitsministeriet undersøgt.

 

Resultatet er entydigt.

 

I områder med stor koncentration af ikke-vestlige beboere er utrygheden størst.

 

Modsat udgør beboerne i en række jyske og fynske kommuner med få ikke-vestlige landets mest trygge indbyggere, fremgår der af Justitsministeriets Tryghedsundersøgelse 2023.

 

Overordnet angiver 88 procent af borgerne i hele Danmark i 2023, at de grundlæggende føler sig trygge i deres nabolag, fremgår det af Justitsministeriets Tryghedsundersøgelse 2023.

 

Otte procent angiver, at de føler sig utrygge i deres nabolag, mens fire procent angiver, at de hverken føler sig trygge eller utrygge.

 

Men der er dog stor forskel på de forskellige områder i landet.

 

Således angiver 50 procent og derover i ni ghettoområdet plus en enkelt kommune, at de føler sig utrygge i deres nabolag.

 

Ishøj Kommune topper med utrygge beboere

Medens 88 procent af landets borgere som nævnt føler sig trygge i deres omgivelser, forholder det sig modsat med beboerne i Ishøj Kommune.

 

Her angiver 74 procent, at de føler sig utrygge.

 

Ishøj Kommune havde den 1. januar i alt 23.663 indbyggere, og af dem var næsten halvdelen indvandrere og efterkommere.

 

Beboersammensætningen i kommunen består af 12.844 danskere, 1.838 vestlige og 8.985 ikke-vestlige.

 

Af dem er halvdelen tyrkere og pakistanere med henholdsvis 3.883 tyrkere og 1.315 pakistanere.

 

Ni ghettoer med tårnhøj utryghed

I de ni ghettobebyggelser, hvor utrygheden ligger over 50 procent, finder vi blandt andet Vollsmose, hvor 66 procent af bebyggelsens beboere føler sig utrygge i deres nabolag.

 

Den 1. januar sidste år husede Vollsmose i alt 5.700 beboere og af dem var næsten halvdelen eller i alt 42,9 procent ikke-vestlige indvandrere og efterkommere.

 

Normalt forbindes Aarhus udelukkende med Gellerupparken, men ud over Gellerupparken huser også ghettoerne Bispehaven og Skovgårdsparken.

 

I alle tre boligområdet ligger utryghedsgraden på 62 procent blandt beboerne.

 

Gellerupparken suverænt den største med 4.695 beboere, hvoraf langt over halvdelen eller i alt 73,3 procent er ikke-vestlige indvandrere og efterkommer.

 

I Bispehaven er koncentrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere helt oppe på 74,2 procent af bebyggelsens i alt 1.697 beboere.

 

Skovgårdsparken har 1.445 beboere og af dem er 67,8 procent ikke-vestlige indvandrere og efterkommere.

 

Trygheden er størst vest for Valby Bakke

Medens utrygheden er udtalt i ni af landets ghettoer samt i Ishøj Kommune, ser det det helt anderledes ud vest for Valby Bakke.

 

Her ligger de ti kommuner, hvor indbyggerne føler sig mest trygge i deres omgivelser.

 

Og det er typisk kommuner med en lav andel af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere.

 

På landsplan udgjorde ikke-vestlige indvandrere og efterkommere med 600.531 personer den 1. januar i år i alt 12,0 procent af landets samlede indbyggertal på 5.961.249.

 

I Læsø Kommune, hvor 96 procent af indbyggerne føler tryghed i hverdagen, bor der 1.759 personer og af dem er 1,4 procent eller i alt 24 personer af ikke-vestlig oprindelse.

 

Større kommuner med over 90 procents tryghed

Alle indbyggertal er per 1. januar i år.

 

Fælles for de ti kommuner, hvor over 90 procent af indbyggerne føler sig trygge i hverdagen, er der en lav andel af beboere af ikke-vestlig oprindelse.

 

Vi taler her om under halvdelen af landsgennemsnittet, der som nævnt er på 12,0 procent.

 

Det gælder blandt andet Skanderborg Kommune, hvor 93 af kommunens 65.205 indbyggere føler sig trygge i hverdagen. Her udgør ikke-vestlige indbyggere med i alt 3.393 personer 5,5 procent af kommunens indbyggertal.

 

I Faaborg-Midtfyns Kommune med 52.291 indbyggere ligger tryghedsprocenten på 95. Andelen af ikke-vestlige indbyggere er her på 4,4 procent eller i alt 2.294 personer.

 

Jammerbugt Kommune med 38.234 indbyggere har en tryghedsgrad på 94 procent med i alt 1.464 ikke-vestlige indbyggere, som dermed udgør 3,8 procent af kommunens indbyggertal.

 

Også i Brønderslev Kommune med 36.614 indbyggere er trygheden oppe og ringe med 93 procent. I kommunen bor der 1.941 personer af ikke-vestlig oprindelse, som dermed udgør 5,3 procent af kommunens samlede indbyggertal.

 

Ikke en lyd om grundlæggende årsag til utryghed

Selvom svarene i undersøgelsen klart indikere en sammenhæng mellem utryghed og antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, nævnes det forhold ikke med et ord i undersøgelsen.

 

Tværtimod anfører Justitsministeriet i Tryghedsundersøgelse 2023 følgende årsager til, at folk føler sig utrygge:

 

”Blandt de typer af steder, der spørges til, er flest utrygge i baggårde, gyder eller tunneller, på parkeringspladser og i parkeringskældre, i fælles loftsrum og kældre, herunder vaskekældre, på stier, samt på stationer og ved stoppesteder.”

 

I undersøgelsen medgives dog trods alt, at:

 

”Otte pct. af borgerne i hele Danmark angiver, at de i deres nabolag har oplevet henholdsvis rocker/bandeaktiviteter og personfarlig kriminalitet. Cirka halvdelen (henholdsvis 46 pct. og 53 pct.) af de borgere, der har oplevet disse former for adfærd angiver, at det gør dem meget utrygge.”

 

Kældre og baggårde

Så længe man går som katten om den varme grød og undlader at påpege problemets kerne, er det svært at se, hvad formålet med en tryghedsundersøgelse skal bruges til.

 

De pinlige kendsgerninger er som dokumenteret, at utryghed hænger sammen med en dybt uansvarlig indvandringspolitik.

 

Men det ville jo være for pinligt, hvis Justitsministeriet påpeger det forhold.

 

Så er det mere harmløst og politisk ufarligt at anføre kældre og baggårde som utryghedsskabende årsager.

 

Og så kan danskere, der er så uheldige at bo i indvandrertætte områder eller få lov til at sejle i deres egen utrygge sø.

 

Kilder til denne artikel:

https://www.justitsministeriet.dk/wp-content/uploads/2024/04/tryghedsundersoegelse-2023.pdf

 

https://www.sm.dk/Media/638369278709157516/Bilag%202%20-%20Parallelsamfundsomr%C3%A5der%202023_UA.pdf

 

https://www.statistikbanken.dk/20021 (Tabelkode: FOLK1)

Source link