Den Korte Avis | Uden atomkraft kan vi ikke nå klimamålet til tiden!

Den Korte Avis | Uden atomkraft kan vi ikke nå klimamålet til tiden!


Verdens 1. atomenergi topmøde blev afholdt i Bruxelles 21-22. marts 2024 af IAEA (International Atomic Energy Agency) og blev indledt af den belgiske premierminister Alexander De Croo og IAEA’s generaldirektør Rafael Mariano Grossi. Over 32 lande underskrev en deklaration om at udbygge atomkraft før 2050, heriblandt USA, Kina, Frankrig, Indien, Sverige, Finland, Holland, Belgien o.a. Danmark deltog ikke pga. sin modstand mod atomkraft, hvilket er et dårligt signal at sende for et land, der ellers er kendt for sin fortids fremskridt, som da man i 1912 søsatte verdens første oceangående dieseldrevne ØK skib M/S Selandia. Niels Bohrs indsats er heller ikke glemt!

 

I Danmark er det på det jævne. På Moderaternes landsmøde 16.3.2024 holdt formand Lars Løkke tale bl.a. om danskernes fertilitet eller mangel på samme. Han mener, danskerne bør føde flere børn, så vi kan reproducere os selv, men det er nok mere et ønske om arbejdskraft end kærlighed til børn. For klimaet er det godt med færre mennesker. Jordens bæredygtighed er 2,5 mia., men i dag er vi 8,1 mia. mennesker, der alle udleder CO2 og bruger jordens ressourcer. Som udenrigsminister er det ikke klogt at tale om flere børn fx i Afrika, hvor Nigerias befolkning i 1930 var på 19 mio. og nu er over 200 mio. med udsigt til fordobling i 2050. Flere mennesker giver mindre plads til vilde dyr.

 

Vi kan forestille os vor klode som en båd, der er overfyldt af mennesker, så der ikke er plads til en person mere, og der ligger én person i vandet! Skal man samle vedkommende op og lade båden synke med alle, eller skal man miste noget af sin humanisme for at overleve?

 

Hvis vi mangler hænder i plejesektoren o.a. steder, kan vi indføre værnepligt til både mænd og kvinder – deraf nogle til civil værnepligt (hjemmepleje o.a.). Mange unge har i dag 1-2-3 fjumreår.

 

Lars Løkke er lidt af en ronkedor, hvilket betyder en gammel, ofte aggressiv hanelefant. Han har omtalt atomkraft som pissefarlig, men har tilsyneladende ikke sat sig ind i den nye teknologi med minireaktorer o.a. En global opvarmning er langt farligere. Han talte på landsmødet om vind og sol og vil fjerne forhindringer for vindmøller, så der bliver mindre mulighed for at gøre indsigelse. Angående vind og sol består over 60% af vedvarende energi af biomasse som nødvendig backup.

 

I nutidens verden er energi en vigtig faktor. Vind og sol kan ikke garantere forsyningssikkerhed, har skadelige støjgener for befolkningen, ødelægger natur og biodiversitet og bruger træbiomasse som backup, hvilket er med til at rydde verdens skove. Nu vil man også bruge gas. Hustage og marker har sorte solcellepaneler, der med albedo-effekt øger opvarmningen. Selv vore 9 x tusindvis af nye skraldespande er sorte, hvor vi i stedet kunne have brugt én efter den norske skralde model.

 

Den amerikanske ingeniør og grundlægger af Thorium Energy Alliance, John Kutsch har udviklet produkter til energi- og medicinsk behandling, som nuklear behandling af fx cancer. Han har forsket i atomkraft til fredelige formål ligesom Niels Bohr og har udtalt, at han altid havde i baghovedet, at det, han skulle frembringe, skulle være til gavn for mennesker, der skulle leve med udviklingen. Atomkraft ville faktisk være til gavn for menneskeheden, så vi kan stoppe den globale opvarmning, og med Copenhagen Atomics og Seaborg Technologies kunne Danmarkmed atomkraft få gavn af en stabil, ren og billig energi og være med til at bremse de katastofale klimaændringer.

 

CNN (27.3.24): Polernes is smelter så meget, at det kan ændre jordens rotation, der bestemmer længden af minutter, timer og dage. Polarisen smelter så hurtigt, at det kan påvirke tidens hastighed, så om nogle år vil tiden måske ændres et sekund. Hvornår det sker, afhænger af de menneskelige aktiviteter og kan ramme digitale medier som computere o.a. Verdens politikere spiller hasard med vores grønne planet ved ikke at gå ind for atomkraft – nødvendig for at bremse tiden og de globale klimaændringer, som i dag er verdens største udfordring. Vi skal i gang med atomkraft, før tiden løber løbsk! Selv Jens Olsens verdensur på Københavns Rådhus kan blive påvirket.

 

Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk, earthissue.com

Source link