Den Korte Avis | Tyskland har indført midlertidig grænsekontrol – og det virker

Den Korte Avis | Tyskland har indført midlertidig grænsekontrol – og det virker


Tyskland er til sommer vært for EM i fodbold.

 

Men der er allerede indført skærpet grænsekontrol for at beskytte den store begivenhed mod uroligheder, kriminelle, terrorister med mere.

 

Og denne skærpede grænsekontrol har allerede haft en positiv virkning.

 

Der er kommet betydeligt færre asylansøgninger, der har været et betydeligt fald i indsmugling og flere afslag på indrejse fra sikkerhedsmyndighederne.

 

+Det skriver den store tyske avis Welt, der har set tallene fra det tyske forbundspoliti.

 

“Så migration kan trods alt kontrolleres “, skriver avisen.

 

Tyskland er en asylmagnet

Europa har gennem længere tid været hullet som en si. Tusindvis og atter tusindvis af migranter har fundet vej ind i de europæiske lande. En hel del af disse migranter har presset sig vej til varigt ophold i en række af disse lande, som er meget attraktive på grund af deres velstand.

 

En stor del af denne migrantstrøm er søgt mod Tyskland. Både fordi landet er velstående, og fordi det har ført en slap udlændingepolitik, der åbnede store muligheder for at komme ind og bide sig fast som ikke-vestlig indvandrer.

 

Tyskland har uden sammenligning været det mest attraktive mål for migranter, der ville nyde godt af Europas velstand og en asylpolitik, som har givet rige muligheder for at undvige myndighedernes kontrol.

 

Under flygtningekrisen i 2015 kom der omkring en million asylansøgere og illegale migranter til Tyskland.

 

Det var dengang Angela Merkel bremsede balkanlandenes forsøg på at holde migrantstrømmen tilbage ved grænserne.

 

Hun fil åbnet grænserne med de berygtede ord “Den klarer vi”.

 

Den tilstrømning det medførte har skabt store problemer med boligmangel, faldende faglighed og asocial adfærd i skoler, kriminalitet, voldtægter, narko, klaner og bander og fundamentalistiske muslimer.

 

Tilstrømningen er fortsat og har forstærket disse problemer uden at der politik er gjort en indsats for at stoppe det.

 

Befolkningen er begyndt at gøre oprør

Denne eftergivende holdning hos de politisk korrekte tyske myndigheder har skabt voksende utilfredshed i befolkningen.

 

De færreste tyskere har lyst til at miste velstand og velfærd gennem ikke-vestlige migranters udnyttelse af hullede grænser og politisk korrekte myndigheder.

 

Derfor er der et voksende folkeligt pres for en skærpet styring og begrænsning af tilstrømningen til Tyskland. Dette pres begynder nu at gøre indtryk på  politikerne.

 

Det indvandringskritiske parti AfD har fået stor tilslutning, selv om den nu er dalet på grund af en række problematiske sager.

 

Samtidig har CDU. det store borgerlige parti, skærpet sin indvandringskritiske linje. Partiet har netop ændret og skærpet sig program i et opgør med Angela Merkels åbne-grænser-politik.

 

Og tilslutningen i meningsmålingerne til CDU stiger markant.

 

Og nu smitter det altså også af på den socialdemokratiske indenrigsminister Nancy Faeser. Hun har hidtil været modvillig over for skærpet grænsekontrol.

 

Det er sket med argumenter om, at en sådan skærpet kontrol vil gøre trafikken over grænserne besværlig, og at den næppe heller ville hjælpe synderligt.

 

Men gradvis er jorden blevet gødet for krav om, at der må gøres noget for at få bedre styr på de tyske grænser. Og nu er der så kommet nye tyske tal, der peger i retning af, at en skærpet grænsekontrol rent faktisk giver væsentligt bedre styr på den illegale indvandring. (Die Welt)

 

Grænsekontrol virker

Den Korte Avis har ved tidligere lejlighed omtalt, hvordan man i Tyskland har konstateret, at skærpet grænsekontrol rent faktisk giver bonus, når det drejer sig om at få styr på tilstrømningen.

 

Det viste sig specielt, da man for nogle år siden foretog en midlertidig skærpelse af den indenlandske grænsekontrol mellem de tyske delstater – i anledning af et vigtigt topmøde, der blev afholdt i Tyskland.

 

Og nu oplever man igen en sådan effekt:

 

Avisen Die Welt kan således fortælle om tal for første kvartal i år, der peger i retning af, at skærpet kontrol på både de ydre og de indre grænser har medført en mærkbar reduktion i den illegale migration.

 

Skærpet kontrol giver skærpet risiko for afsløring.  Og skærpet risiko for afsløring fratager flere illegale migranter lysten til at forsøge sig.

 

Resultatet af den skærpede tyske kurs er begrænsning i asylstrømmen, mindre menneskesmugleri og færre sager om tilbagesendelse af uberettigede asylansøgere. (Die Welt).

 

De tyske erfaringer bekræfter, at skærpet grænsekontrol giver pote. Det gælder både kontrollen ved de ydre grænser og ved de indre grænser mellem delstaterne. Skærpet grænsekontrol giver mindre grænseoverskridende kriminalitet.

 

Denne effekt synes at blive klart forstærket, hvis kontrollen foregår selve grænsen, så kriminelle gemytter ikke får meget spillerum til at komme ind i samfundet og udfolde deres kriminelle aktiviteter.

 

Der er nu en gryende erkendelse af dette i Tyskland. Den politiske korrekthed har fået det sværere. Selv den førhen super politisk korrekte Nancy Faeser bliver nu påvirket af det opbrud, der er i gang.

 

Fremtiden usikker

Men man skal ikke med ét slag forvente et stort opbrud i tysk udlændingepolitik. Set med danske øjne er den stadig ret slap og politisk korrekt.

 

Det bliver dog stadigt sværere for den tyske befolkning og de tyske myndigheder at fornægte, at man står i en alvorlig situation.

 

Der er slet ikke styr på den ikke-vestlige indvandring. Man er tvunget til at foretage fortsatte stramninger i

t forsøg på at forhindre, at situationen kommer helt ud af kontrol.

 

Men den ikke-vestlige indvandring er nu som før en tikkende bombe under det tyske samfund.

Source link