Den Korte Avis | To udlændinge var fælles om voldtægt på gågaden i Herning– nu har de fået deres straf

Den Korte Avis | To udlændinge var fælles om voldtægt på gågaden i Herning– nu har de fået deres straf


Den 19. januar sidste år greb to udenlandske mænd en 19-årig kvinde på gågaden i Herning og slæbte hende ind i en gyde, hvor hun blev voldtaget.

 

Mændene var henholdsvis 36 og 19 år gamle.

 

Først blev hun voldtaget af den 36-årige, medens den 19-årige holdt hende.

 

Derefter byttede de, så det var den 19-åriges tur til at voldtage hende, men blev afbrudt og flygtede sammen med den 36-årige, da der kom nogle gående.

 

Ved et nævningeting ved Retten i Herning blev de den 3. oktober kendt skyldige i voldtægt og voldtægtsforsøg.

 

Den 36-årige blev idømt fire års fængsel, medens den 19-årige slap med slap med to år og seks måneders fængsel.

 

Begge blev idømt udvisning for bestandig og dømt til betaling af 110.000 i såkaldt tortgodtgodtgørelse til den 19-årige kvinde.

 

Den dom ankede de begge til Vestre Landsret til frifindelse eller strafnedsættelse.

 

Men det gik helt galt for dem

 

Skød sig selv i foden: Straffen blev forhøjet

I går afsagde Vestre Landsret dom i sagen.

 

Landsretten stadfæstede byrettens dom om skyldsspørgsmålet, men var uenig i straffastsættelsen.

 

Den var for mild, mente Landsretten og forhøjede den 36-åriges fra fire år til fire år og seks måneder.

 

Den 19-årige fik lagt et år oven i byrettens dom og fik sin straf forhøjet fra to år og seks måneders fængsel til tre år og seks måneders fængsel.

 

Tortgodtgørelsen til deres offer blev forhøjet fra 110.000 kroner til 125.000 kroner.

 

Ligeledes stadfæstede landsretten udvisningsdommene på livstid.

 

Kilder til denne artikel:

https://domstol.dk/vestrelandsret/aktuelt/2024/5/faengsel-i-4-aar-og-6-maaneder-til-t1-og-faengsel-i-3-aar-og-6-maaneder-til-t2-for-vo

 

https://denkorteavis.dk/2023/de-skiftedes-til-at-voldtage-hende-nu-er-to-udenlandske-maend-idoemt-faengselsstraffe-og-udvisning-for-

Source link