Den Korte Avis | Supersygehuse belastes af store byggeskandaler – ny måling viser lav tillid til offentlige institutioner

Den Korte Avis | Supersygehuse belastes af store byggeskandaler – ny måling viser lav tillid til offentlige institutioner


Tilliden til Danmarks offentlige institutioner er for nedadgående. En ny måling foretaget af Voxmeter i perioden fra den 1. november til den 7. november 2023 viser, at over halvdelen af danskerne har fået mindre tillid til systemet.

 

Voxmeter-undersøgelsen kan tages som udtryk for en folkestemning, og problemet er, at det går den forkerte vej!

 

Hvis man skal forklare det, kan man tage fat i nogle af de sager, der har været, som har trukket stor opmærksomhed. På det overordnede politiske plan er der blandt de større skandaler for eksempel minksagen og FE-sagen, men der er mange andre sager, der indikerer, at der i Danmark er samfundsinstitutioner, der ikke fungerer, som de skal.

 

Byggeskandalerne med de nye supersygehuse

Massive budgetoverskridelser og talrige forsinkelser plager flere af de nye supersygehuse, som har været undervejs i årevis.

 

Tre kommende supersygehuse ventes at blive seks år forsinket og markant dyrere end planlagt. Særligt tre gigaprojekter er så meget bagud, at hospitalerne først ventes at kunne tages fuldt og helt i brug i 2026 – seks år senere end planlagt. Problemerne med de kommende supersygehuse i Odense, Aalborg og Hillerød i Nordsjælland er beskrevet i en ny statusrapport, som Indenrigs- og Sundhedsministeriet tidligere på året har sendt til Folketinget.

 

Hillerød

I Hillerød skulle det helt nye supersygehus oprindeligt have slået dørene op for patienter i 2020, men byggeriet er stadig ikke afsluttet.

 

Budgettet for Hillerød-projektet lød oprindeligt på knap 4,9 mia. kr. i 2022-priser, men forsinkelser og overskridelser har betydet, at det er blevet 2,3 mia. kroner dyrere, og kvadratmeterprisen er hoppet fra cirka 43.000 kr. til omkring 63.000 kr.

 

Samtidig er byggeriet forsinket med seks år og ventes nu først færdigbygget i 2026. Der er formentlig risiko for yderligere problemer, forsinkelser og ekstraregninger, inden det står færdigt.

 

Det samme er sket med Region Hovedstadens andre byggeprojekter på Rigshospitalet, Hvidovre Hospital og Bispebjerg.

 

Den næststørste budgetoverskridelse finder man i Aalborg, hvor det kommende supersygehus ventes at gå 28 pct. over budget og blive seks år forsinket. Her lyder ekstraregningen på knap 1,5 mia. kr.

 

Også i Odense er det kæmpestore, nye universitetshospital i økonomiske vanskeligheder med en budgetoverskridelse på ca. en halv milliard kroner. Det kommende supersygehus – kaldet Nyt Odense Universitetshospital – bliver samtidig seks år forsinket.

 

Sundhedsministeriets ansvar

Budgetoverskridelserne og forsinkelserne er indtruffet på trods af, at sygehusbyggerierne angiveligt har været under ”skærpet tilsyn” fra Sundhedsministeriet.

 

I alt omfatter de statsstøttede supersygehusprojekter 16 forskellige byggerier af nye og moderniserede sygehuse over hele landet. Den samlede investering er på 52,8 mia. kr. i 2022-priser.

 

Uanset Sundhedsministeriets ”skærpede tilsyn” (?) er sygehusbyggerierne en økonomisk katastrofe i slowmotion med kurs mod byggeskandalernes Hall of Fame, side om side med DR Koncerthuset og Niels Bohr-byggeriet!

 

Statens vagthund, Rigsrevisionen, er langt om længe kommet på banen og har indledt en forundersøgelse af byggeriet i Hillerød.

Source link