Den Korte Avis | Sådan fik 23 medlemmer af den ulovlige indvandrerbande Loyal to Familia dansk statsborgerskab – det er ikke kun Folketinget, der står for uddelingen

Den Korte Avis | Sådan fik 23 medlemmer af den ulovlige indvandrerbande Loyal to Familia dansk statsborgerskab – det er ikke kun Folketinget, der står for uddelingen


Som det så beroligende fremstilles i Grundlovens paragraf 44 stk. 1, så er reglen om tildeling af statsborgerskaber, at ”Ingen udlænding kan få indfødsret uden ved lov.”

 

Det sker så to gange om året, hvor regeringen fremsætter lovforslag om ”Indfødsrets meddelelse”, og som Folketinget automatisk vedtager med skåltaler om, at dem, der er på, listen ”har villet Danmark”.

 

Den med, at de har villet Danmark, refererer til, at de har bestået både sprogprøver og indfødsretsprøve.

 

På papiret ser alt således fint ud, men virkeligheden er en helt anden.

 

En virkelighed, der forklarer, hvordan det kan gå til, at de 23 medlemmer af indvandrebanden Loyal to Familia, der omtales senere i artiklen, kan rende rundt med et dansk statsborgerskab.

 

Men først nogle fakta om tildelingen af danske statsborgerskaber.

 

Over halvdelen har aldrig været på en indfødsretsliste

I den femårige periode fra 2018 og til og med 2022 fik i alt 30.325 personer af ikke-vestlig oprindelse tildelt dansk statsborgerskab.

 

Men kun lidt under halvdelen, eller i alt 13.606 personer, fik det tildelt ved lov som foreskrevet i Grundloven.

 

De resterende 16.719 fik det ved fødslen alene af den grund, at en af deres forælder havde opnået dansk statsborgerskab.

 

Og så er der her endda et mørketal.

 

Danmarks Statistik opgiver i sin fødselsstatistik kun moderens etniske oprindelse og statsborgerskab.

 

De tilfælde, hvor kun faderen og ikke moderen har dansk statsborgerskab, indgår således ikke ovennævnte tal, selvom barnet også her fødes som dansk statsborger.

 

Bipersoner, altså børn der får dansk statsborgerskab i forbindelse med forældrenes, indgår heller ikke i tallene.

 

Langt hovedparten fødes i det muslimske Menapt-miljø

Det muslimske Menapt-miljø består af indvandre og efterkommere fra 28 lande i Afrika og Mellemøsten plus Afghanistan og Pakistan samt Tyrkiet.

 

De er ifølge tidligere udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) især kendetegnet ved høj kriminalitet, offentlig forsørgelse og manglende vilje til at lade sig integrere.

 

Og det er her, langt hovedparten, eller i alt 70 procent af de ikke-vestlige børn bliver født med dansk statsborgerskab.

 

Alt i alt drejer det sig i femårs-perioden 2018 – 2022 om 11.708 Menapt-fødte med dansk statsborgerskab ud af de nævnte 16.719 ikke-vestlige, der ved fødslen automatisk blev registreret som danske statsborgere.

 

Fem af landene står for over trefjerdele af fødslerne

I Menapt-gruppen er det fem lande, der samlet set står for over trefjerdedele eller i alt 77 procent samtlige fødsler med dansk statsborgerskab til den nyfødte.

 

I den nævnte femårsperiode er det tyrkerne, der med 3.352 fødsler med dansk statsborgerskab, bidrager med de fleste efterfulgt af Libanon med 2.312 fødsler.

 

Herefter følger irakerne med 1.542 fødsler med dansk statsborgerskab og pakistanerne med 1.071 fødsler og endelig afghanerne, hvor der i perioden blev født 738 børn med dansk statsborgerskab.

 

Sådan fik 23 medlemmer af Loyal to Familia statsborgerskab

I forbindelse med et spørgsmål til udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S) om domme til medlemmer af den forbudte indvandrebande, Loyal to Familia, ville Dansk Folkepartis Peter Kofod også have oplysninger om de dømtes statsborgerskab.

 

Det drejer sig om i alt 32 dømte bandemedlemmer, og heraf var de 23 danske statsborgere.

 

Af svaret fremgår det, fem af de straffede personer erhvervede dansk statsborgerskab ved fødslen som efterkommer af forældre med dansk statsborgerskab af dansk herkomst.

 

To af de straffede personer erhvervede dansk statsborgerskab ved fødslen som efterkommer af en forælder med dansk statsborgerskab af dansk herkomst.

 

Med dansk herkomst menes nødvendigvis ikke en ægte dansker, men også en anden eller tredje generationsindvandrer, der ved fødslen bliver registreret som etnisk dansker på grund af bedsteforældres og forældres danske statsborgerskab.

 

En af de straffede personer erhvervede dansk statsborgerskab ved fødslen som efterkommer af en forælder med dansk statsborgerskab med udenlandsk herkomst.

 

I alt 15 af de straffede bandemedlemmer erhvervede dansk statsborgerskab som biperson i forbindelse med en forælders naturalisation.

 

Altså i forbindelse med forælders tildeling af dansk statsborgerskab.

 

De ni udenlandske statsborgers nationalitet fordeler sig på følgende lande: Nordmakedonien, Tyrkiet og Ghana med hver én person, Pakistan med tre personer, Somalia med to personer og endelig Iran med én person

 

Underligt, at man ikke føler sig lidt til grin på Christiansborg

Da er da vældigt fint, at Folketinget vedtager lovgivning, der skal gøre det lettere at udvise samtidig med, at spændes ben for udvisning med kritikløse uddelinger af statsborgerskaber til nyfødte i kriminelle miljøer.

 

De 23 bandemedlemmer, der på denne måde har fået dansk statsborgerskab, udgør kun en dråbe i havet af lignende tilfælde, hvor udvisning er umulig.

 

Og for dem, der ikke har opnået dansk statsborgerskab, er der heller ikke noget problem.

 

Her spænder den Europæiske Menneskerettighedskonvention ben for udvisning med sine regler om tilknytning til Danmark og retten til familieliv.

 

Underligt, at man ikke føler sig lidt til grin inde på Christiansborg.

 

Kilder til denne artikel:

https://www.ft.dk/samling/20222/almdel/reu/spm/1018/svar/1983694/2757858.pdf

 

https://www.statistikbanken.dk/FODIE0

Source link