Den Korte Avis | Regeringen lever ikke op til det, der står i beredskabsloven om landets sikkerhed

Den Korte Avis | Regeringen lever ikke op til det, der står i beredskabsloven om landets sikkerhed


I et interview i Berlingske onsdag den 19. juni 2024 lufter forsvarsministeren tanken om etablering af et nyt ministerium med overordnet ansvar for samfundets robusthed: ”Vi sidder nu og analyserer, om vi skal have et overordnet ministerium. Det er der både svagheder og ulemper ved, og jeg er ikke afklaret, i forhold til hvor vi skal ende”.

 

I dag følger det af § 24 i Beredskabsloven, at det er op til den enkelte minister indenfor sit område at planlægge samt opretholde og videreføre samfundets funktioner, såfremt der foreligger en større ulykke eller en katastrofe. Dette kaldes også sektoransvarsprincippet.

 

Situationen i forbindelse med Covid-krisen og Ruslands invasion af Ukraine har klaret demonstreret, at regeringen langt fra lever op til forpligtelsen til at sikre samfundets robusthed i krisesituationer. Manglen på basale værnemidler under Covid og den katastrofale energisituation i 2022 er klare eksempler, og tilgangen til landbruget demonstrerer, at regeringen fuldstændig negligerer ethvert hensyn til fødevareforsyningssikkerhed.

 

Det fremgår af Elforsyningslovens § 1 at lovens formål er at sikre, at landets elforsyning tilrettelægges og gennemføres i overensstemmelse med hensynet til forsyningssikkerhed, samfundsøkonomi, miljø og forbrugerbeskyttelse. Loven skal inden for denne målsætning sikre forbrugerne adgang til billig elektricitet og fortsat give forbrugerne indflydelse på forvaltningen af elsektorens værdier.

 

Ifølge § 1 i lov om naturgasforsyning er det lovens formål at sikre, at landets naturgasforsyning tilrettelægges og gennemføres i overensstemmelse med hensynet til forsyningssikkerhed, samfundsøkonomi, miljø og forbrugerbeskyttelse. Loven skal inden for denne målsætning give forbrugerne adgang til billig naturgas.

 

Det er således klart regeringens ansvar at opretholde energiforsyningssikkerheden i Danmark og sikre forbrugernes adgang til billig elektricitet og billig naturgas.

Source link