Den Korte Avis | Reallønnen er steget mere i Danmark end i udlandet

Den Korte Avis | Reallønnen er steget mere i Danmark end i udlandet


DANSK ARBEJDSGIVERFORENING

 

De danske lønmodtagere er bedre stillet end mange udenlandske lønmodtagere, der stadig er langt fra det reallønsniveau, som de oplevede inden inflationschokket i 2022. Siden 2003 er reallønnen i Danmark steget med over 18 pct.

 

Høj inflation og reallønstilbagegang har påvirket mange lande i 2022. Det har medført, at der har været et samlet fald i reallønnen i mange sammenlignelige lande over de seneste fem år jf. figur 2. Mellem slutningen af 2018 og nu har de danske lønmodtagere oplevet en reallønsfremgang på 2,1 pct. I samme periode har de norske lønmodtagere oplevet en reallønsfremgang på 1,2 pct., mens de svenske lønmodtagere har haft en reallønstilbagegang på -8,1 pct. De danske lønmodtageres realløn har altså udviklet sig bedre igennem inflationschokket i 2022 sammenlignet med reallønnen for lønmodtagere i mange andre lande.

 

Figur 1. Danmark har haft en bedre reallønsudvikling end mange andre lande

 

 

Det er ikke kun de seneste fem år, at den danske realløn har udviklet sig positivt. Siden 2003 er den danske realløn steget med 18,4 pct. Det er mere end reallønsudviklingen i vores samhandelslande jf. tabel 1. De øvrige nordiske lande har også haft en relativt høj reallønsfremgang de sidste 20 år. I samme periode steg reallønnen i Belgien, Spanien og Storbritannien med under 10 pct.

 

Tabel 1. De danske lønmodtagere har haft en høj reallønsfremgang de sidste 5 og 20 år

 

 

Reallønnen har udviklet sig positivt siden afslutningen af 2022

I 2021 og 2022 betød en stigende inflation, at lønmodtagerne på det danske arbejdsmarked oplevede en reallønstilbagegang for første gang siden det økonomiske tilbageslag i forbindelse med finanskrisen. Siden 4. kvartal 2022 er reallønnen i midlertidig steget igen, jf. figur 1. I 4. kvartal 2023 var reallønsstigningen på DA-området 4,4 pct., hvilket er en rekordhøj stigning. Dermed er reallønnen på vej mod niveauet inden perioden i 2022.

 

Figur 2. Reallønnen er på vej mod genopretning efter kort periode med tilbagegang

 

 

Sådan har vi gjort

Den udenlandske reallønsudvikling er udregnet på baggrund af stigningstakter for fortjenesten for udlandet fra DA’s internationale lønstatistik. Der tages udgangspunkt i lønudviklingen i de hovedbrancher, som er dækket af DA’s internationale lønstatistik; fremstilling, bygge og anlæg, handel og transport. Lønudviklingen for hovedbrancherne sammenvejes ud fra branchens størrelse på DA-området. For lande, hvor information om lønudviklingen i transportvirksomhed ikke er inkluderet, sammenvejes de tre andre hovedbrancher. Dette giver en sammenlignelig lønudvikling for Danmark og udlandet.

For lande hvor data på lønudviklingen i 3. kvartal 2023 endnu ikke er offentliggjort, benyttes data for 2. kvartal i både begyndelsesåret (2018 og 2003) og 2023. Dermed er analyseperioderne for alle landene lige lange.

Source link