Den Korte Avis | Putin taget med bukserne nede – sådan foregik valgsvindel

Den Korte Avis | Putin taget med bukserne nede – sådan foregik valgsvindel


Vladimir Putin er i voksende problemer.

 

Går man resultatet af det netop afholdte russiske parlamentsvalg efter, synes det at bekræfte, at der er foregået massiv valgsvindel. Der er ganske enkelt noget i de oplyste stemmetal, der ikke stemmer. Dette påpeges af den Kreml-kritiske russiske avis Novaja Gaseta.

 

Ifølge de russiske myndigheder  vandt Putin en storslået valgsejr. Han fik angiveligt 88,5 procent af de afgivne stemmer, hvilket må siges at være et ret ekstremt resultat – selv når man tager den gængse russiske valgmanipulation i betragtning.

 

Tilsyneladende blev der da også snydt endnu mere end normalt med de russiske valgtal. Sådan lyder Novaja Gasetas vurdering, og den virker ret overbevisende.

 

Putins vilde stemmetal

Den oplyste valgdeltagelse var på 77,4 procent – et vildt højt niveau.

 

Måske har Putin været særlig nervøs denne gang, ikke mindst på grund af Navalnyj, og det har sat sig spor i regimets påståede valgresultat.

 

Ifølge myndighederne fik Putin hele 88,5 procent af de afgivne stemmer! Det er selv efter russiske forhold – med ‘almindelig’ valgsvindel – et ganske ekstremt resultat.

 

Men Putin og hans håndgangne folk har åbenbart følt et behov for at give valgresultatet et ekstra tryk opad for at fjerne enhver diskussion.

 

Abnormt mange stemmer

Selv med den gængse russiske valgmanipulation må dette abnormt høje tal vække undren. Efter at have undersøgt sagen, nåede Novaja Gazeta til en bemærkelsesværdig konklusion:

 

Man  konstaterede, at Putin ifølge tallene havde opnået et helt abnormt højt valgresultat med 88,5 procent af de afgivne stemmer.  Det gik hånd i hånd med en påfaldende høj valgdeltagelse: 77,4 procent.

 

Sådan blev der svindlet

I og for sig skulle der ikke være nogen sammenhæng mellem de to ting – altså enormt høj valgdeltagelse og enormt høje stemmetal til Putin.

 

Men så fandt man ud af, hvordan Putins abnormt høje stemmetal tilsyneladende var blevet skabt: Myndighederne anbragte et massivt antal på forhånd udfyldte stemmesedler i valgurnerne. Og fælles for disse stemmesedler var, at de var udfyldt med en stemme til fordel for Putin.

 

Dermed slog regimet to fluer med ét smæk:

 

Russerne flokkedes tilsyneladende omkring stemmeurnerne som gode demokrater, der afgav deres stemme. Og de gav Putin en abnormt høj andel af stemmerne. Dermed blev det stærke russiske demokrati ‘bevist’.

 

Men Novaja Gaseta og andre iagttagere konkluderer: Putins rekordsejr blev opnået ved hjælp af fingerede stemmesedler, der blev anbragt i valglokalerne. På den måde skabte man et falsk indtryk af både en massiv valgdeltagelse og en overvældende valgsejr til Putin.

 

Putin taget med bukserne nede

Men denne metode efterlod lige et problem for diktatoren og hans håndlangere: Kritiske gemytter kunne følge sporene af, hvad der var foregået. Og det gjorde så blandt andet Novaja Gaseta. Dermed blev der kastet lys over Putins massive valgsvindel.

 

Man vidste jo godt, at denne valgsvindel var en del af Kreml-regimet. Men her blev Putin og hans håndlangere så at sige taget med bukserne nede.

Source link