Den Korte Avis | Putin lukkede kynisk øjnene for advarsel – russere døde, men han kan nu give Ukraine skylden

Den Korte Avis | Putin lukkede kynisk øjnene for advarsel – russere døde, men han kan nu give Ukraine skylden


Det frygtelige terrorangreb i Krasnagorsk ved Moskva kunne have været undgået – hvis Putin havde villet. Men det ville han ikke.

 

Fra især USA kom der klare advarsler om, at ekstremister forberedte et terrorangreb. Amerikanerne talte helt direkte om, at et sådant angreb kunne finde sted “også i forbindelse med koncerter”, som der stod på den amerikanske ambassades hjemmeside.

 

Tydeligere kunne det næsten ikke siges. I forbindelse med denne advarsel blev amerikanere i Rusland opfordret til at undgå offentlige forsamlinger, følge lokale mediers opdateringer og være særligt opmærksomme på, hvad der foregik i deres omgivelser.

 

Fra flere udenlandske ambassader og medier kom der stærke advarsler om, at noget var i gære. Flere ambassader i Rusland – herunder EU-ambassader som den tyske – lukkede midlertidigt ned på grund af den verserende trussel. Man frarådede kraftigt rejser til Rusland.

 

Alligevel blev et større terrorangreb gennemført lige for næsen af de russiske myndigheder.

 

Hvordan kunne det ske? – to mulige svar

Hvordan kunne det ske trods de ihærdige advarsler?

 

Det kan der tænkes to svar på, som ikke udelukker hinanden:

 

Det ene er en ufattelig inkompetence og skødesløshed fra de russiske myndigheders side.

 

Det andet er, at Putin med åbne øjne lod terroraktionen finde sted. Det skulle i så fald skyldes, at Putin mente at kunne bruge et sådant terrorangreb til sine egne formål.

 

Begge forklaringer kan have noget på sig samtidig. Det kan lyde ekstremt kynisk. Men Putin er ekstremt kynisk.

 

Ville skabe ny bølge af russisk had mod Ukraine

Pilen peger først og fremmest i retning af den sidste mulighed:  Putin ville bruge terrorangrebet til at mistænkeliggøre og tilsværte Ukraine.

 

Det kunne tjene som afsæt for at skabe en ny bølge at russisk had og aggression over for Ukraine – og dermed lægge grunden til en fornyet russisk mobilisering for at forsøge at tvinge Ukraine i knæ.

 

Dette synes at være formålet med de tågede insinuationer, som det russiske regime kom med efter terrorangrebet.

 

Der var absolut intet konkret holdepunkt for at hævde, at Ukraine stod bag den blodige aktion. Alligevel fabrikerede Putin og hans folk en historie om, at en eller flere af gerningsmændene efter blodbadet i en hvid bil havde bevæget sig i retning af Ukraine.

 

Underforstået: De stod i ledtog med Ukraine, der havde ansvar for terrorhandlingen. Altså et kynisk russisk forsøg på at misbruge terroraktionen til et angreb på Ukraine.

 

Putin vil ikke tale om Islamisk Stats rolle i hans spil

De russiske myndigheder har sørget for at holde det hen i tåger, hvad Ukraine konkret skulle have foretaget sig for at ramme Rusland med terror.

 

Det ligner en kynisk Putin-røverhistorie, der er ligeglad med sandheden, men skal tjene til at mistænkeliggøre Ruslands hovedfjende, Ukraine.

 

Stærke indicier peger i en ganske anden retning end Putins konspirationsterori: Islamisk Stat har eftertrykkeligt proklameret, at de står bag terrorangrebet i Moskva. De ser det som en stor sejr, at det i den grad er lykkedes at sprede død og ødelæggelse midt i Europa.

 

Dette mønster er der i og for sig ikke noget nyt i. Det er sådan, Islamisk Stat opererer i forhold til sine fjender – herunder ikke bare Ukraine, men også Rusland.

 

Meget taler for at se Islamisk Stat som hovedaktøren for det blodige terrorangreb i Krasnagorsk. Mere præcist synes der at være tale om en ekstrem jihadistgruppe med baggrund i Pakistan og Afghanistan, der kaldes ISKP.

 

Vil puste til russernes had mod Ukraine

Men det er Putin ligeglad med. Han satser på, at hvis han bare massivt bliver ved med at forbinde det blodige angreb med Ukraine, så vil betydelige dele af den russiske befolkning ‘købe’ den version.

 

Putin kan leve med, at Islamisk Stat tager ‘æren’ for blodbadet. Det vigtige for ham er, at han kan skyde skylden på Ukraine. Han bruger simpelt hen Islamisk Stats blodige angreb til at lægge nye sten på sit fjendebillede af Ukraine.

 

Der skal pustes til russernes had mod Ukraine. Denne anti-ukrainske propaganda virker ikke særlig troværdig set med vestlige – og da slet ikke med ukrainske øjne. Men Putin satser på, at mange russere med vanlig autoritetstro vil købe den.

 

Den frygtelige terroraktion i Krasnagorsk kan meget vel have haft som sit vigtigste formål at styrke russernes had og kampvilje i forhold til Ukraine.

 

Den er et led i at mobilisere den russiske befolkning til en øget krigsindsats i forhold til Ukraine.

 

Den ukrainske ledelse afviser kategorisk, at man har noget ansvar for blodbadet. Alt tyder på, at dette er rigtigt. Det interessante spørgsmål er til gengæld:

 

Lod Putin sine egne borgere omkomme for at give Ukraine skylden?

Hvilket ansvar havde Putins Rusland for blodbadet i Krasnagorsk? Lod Kreml-herskeren ligefrem egne borgere omkomme i en terroraktion med det formål at give ukrainerne skylden?

 

Vi ved det ikke. Men den mulighed kan man på ingen måde udelukke, når det drejer sig om Vladimir Putin.

Source link